Niepokojące dane o bezrobociu obligują urzędy pracy do zwrócenia szczególnej uwagi na dwie grupy bezrobotnych tj. na osoby młode oraz na osoby, które ukończyły 50 lat. MPiPS ciągle pracuje nad pomysłami, które mają pomóc w aktywizacji tych grup bezrobotnych.

Co do konieczności zapewnienia środków na aktywizację zawodową młodych osób bezrobotnych nie trzeba nikogo przekonywać. Inaczej jest w przypadku bezrobotnych powyżej 50 roku życia. MPiPS podejmuje działania zmierzające do zwiększenia aktywności zawodowej osób starszych min. poprzez realizację programu 50 + oraz inne inicjatywy, które mają zachęcić pracodawców do zatrudniania osób starszych oraz sprzyjać poprawie kwalifikacji, umiejętności i efektywności pracy tych osób. Jednak pracodawcy są nadal sceptycznie nastawieni do pomysłu zatrudniania osób 50 + uzasadniając to przede wszystkim niechęcią tej grupy pracowników do szkoleń, ochroną przedemerytalną itp.
Problem jest jednak szerszy i wymaga upowszechnienia znaczenia aktywności na starość. Konieczne jest podjęcie współpracy międzypokoleniowej aby pracodawcy byli przekonani iż praca tych osób może mieć dla nich wysoką wartość a pracownicy czuli, że są potrzebni na rynku pracy.
 

Małgorzata Skibińska

Doradca ds. prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi