Pomimo, iż od kilku miesięcy obowiązuje znowelizowana ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dyskusje dotyczące wydłużenia wieku emerytalnego nadal trwają. W ostatnim czasie do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów znowelizowanej ustawy złożyło OPZZ.

Obecnie NSZZ „Solidarność" zapowiada, iż wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w przedmiotowej sprawie będzie składać pod koniec sierpnia br. Treść wniosku na dzień dzisiejszy nie jest jeszcze znana. Oficjalnie przedmiot skargi zostanie zaprezentowany w dniu 29 sierpnia br. Wiadomo jednak, iż związkowcy planują wykazać, iż wydłużająca się średnia długość życia w Polsce nie idzie w parze z dobrą kondycją fizyczną osób 65+.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż nawet w rządowym „Programie na rzecz aktywności osób starszych”, jest zawarta informacja, iż wraz z wydłużaniem się trwania życia spada liczba lat życia w zdrowiu zarówno dla całej populacji, jak i dla osób w wieku 65+.

Małgorzata Skibińska

Doradca ds. prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi