50 mln zł przeznaczył samorząd województwa kujawsko-pomorskiego na dotacje dla osób bezrobotnych...
Żyromski Olgierd
09.01.2013
HR
Płatnicy składek do końca stycznia 2013 r. powinni złożyć informacje o pobranych zaliczkach na...
Małgorzata Skibińska
09.01.2013
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o...
09.01.2013
Dnia 22 stycznia br. utracą moc obowiązywania dwa wiekowe rozporządzenia z dziedziny bezpieczeństwa...
Jarosław Zasada
09.01.2013
BHP
Z powodu rekordowego bezrobocia Hiszpania otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na utrzymanie...
Strzępka Krzysztof
09.01.2013
Spadek przychodów gospodarstw domowych, najwyższe od prawie 20 lat bezrobocie, rosnące zagrożenie...
Strzępka Krzysztof
08.01.2013
Tyska fabryka Fiata, która zmniejsza zatrudnienie o 1450 osób, przygotowuje się do pracy w systemie...
Błoński Marek
08.01.2013
Stopa bezrobocia w strefie euro w listopadzie 2012 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych...
08.01.2013
Bezrobocie w listopadzie 2012 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,6 proc....
08.01.2013
Do październikowego pożaru Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach doprowadziło postępowanie jednego z...
PAP
08.01.2013
BHP
Bezrobocie w 2013 roku może sięgnąć 14 proc., ale sytuacja będzie przejściowa. W marcu, kwietniu...
Torchała Klaudia
08.01.2013
HR
Przepisy bhpz uwagi na różnorodność procesów technologicznych w miejscu pracy nie określają...
Roman Majer
08.01.2013
BHP
Gdyby odpowiednio przeszkolić bezrobotnych, co trzeci od ręki znalazłby pracę, twierdzi Puls...
Pędzich Maciej
08.01.2013
Od 1 stycznia 2013 r. ZUS musi na bieżąco publikować swoje interpretacje przepisów...
Agnieszka Rosa
08.01.2013
Wraz z podwyżką płacy minimalnej o 100 zł w 2013 r. rosną też inne obciążenia pracodawców i...
08.01.2013
Jak co roku firma Randstad przeprowadziła globalne badanie pracodawców i pracowników Global...
08.01.2013
Chociaż wśród młodych ludzi nieustannie wzrasta stopa bezrobocia, to prawie 80 proc. pracodawców...
08.01.2013
Liczba emerytów na Białorusi wyniosła 1 stycznia 2013 r. ponad 2,5 mln, osiągając ponad 25 proc....
Wyrzykowska Małgorzata
08.01.2013
Ubezpieczenia społeczne
Czy osoba zajmująca się w spółce z o.o. kadrami, zatrudniona na podstawie umowy zlecenia może...
Małgorzata Skibińska
07.01.2013
Przedsiębiorca, który zawiesi działalność, aby opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem, ma prawo...
07.01.2013
Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 13,3 proc. wobec 12,9 proc. na...
07.01.2013
Ekonomista Banku Pocztowego Piotr Łysienia o szacowanej przez resort pracy stopie bezrobocia na...
Białkowski Rafał
07.01.2013
HR
W 2013 roku rząd chce uruchomić specjalny program pomocy dla kobiet, powracających do pracy po...
07.01.2013
15 stycznia ma się odbyć kolejne spotkanie mediacyjne między związkowcami a władzami spółek...
07.01.2013
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 r. zakłada przeprowadzenie 88 tys. kontroli i...
Edward Kołodziejczyk
07.01.2013
BHP
W 2013 r. utrzymane zostało zróżnicowanie kwot uzyskiwanego dofinansowania przez zakłady pracy...
07.01.2013
W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie kolejna reforma emerytalna. Zgodnie z ustawą z 11 maja...
Agnieszka Rosa
07.01.2013
Prowadzenie robót niezgodnie z przyjętą technologią oraz brak właściwego dozoru nad wykonywanymi...
PAP
04.01.2013
BHP
Przyczyną pożaru w gdańskiej stoczni produkującej m.in. luksusowe jachty, była reakcja chemiczna...
PAP
04.01.2013
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski