Od 1 sierpnia 2012 r. obowiązują nowe wzory:

1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

2. Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

3. Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

4. Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej

5. Orzeczenie lekarskie o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej

6. Decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej

7. Decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

8. Karta stwierdzenia choroby zawodowej

9. Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej.

Dokumentacja medyczna dotycząca chorób zawodowych wystawiona według wzorów określonych w przepisach dotychczasowych zachowuje ważność.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl