Tak wynika z przygotowanego przez Radę Ministrów projektu z dnia 26 lipca 2012 r. rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r.

Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości tego wynagrodzenia na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do dnia 15 lipca.

W dniu 14 czerwca Rada Ministrów zaproponowała Komisji podwyższenie w 2013 r. minimalnego wynagrodzenia do 1600 zł. Trójstronna Komisja nie osiągnęła jednak porozumienia w danej kwestii.

Rada Ministrów musi więc określić w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia w terminie do 15 września. Wysokość ta nie może być niższa niż od wysokości zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji.

W projekcie rozporządzenia rząd określił wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. w wysokości 1600 zł.

Źródło: www.rcl.gov.pl