Losowanie obejmuje ubezpieczonych, którzy mimo takiego obowiązku nie wybrali samodzielnie otwartego funduszu emerytalnego. Obowiązek wyboru OFE mają wszyscy urodzeni po 31 grudnia 1968 r., którzy podjęli pierwszą pracę bądź rozpoczęli prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Amplico OFE, Generali OFE oraz PKO BP Bankowy OFE jako jedyne osiągnęły wyższe niż średnia stopy zwrotu w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. Z losowania automatycznie wyłączone zostały trzy największe (pod względem liczby członków) fundusze emerytalne. W wyniku losowania liczba członków Amplico OFE wzrosła o 59 656 osób, zaś w przypadku Generali i PKO BP Bankowy o 59 654 osób.

ZUS przed terminem losowania przeprowadził akcję informacyjną, mającą na celu przypomnieć ubezpieczonym o niedopełnionym obowiązku. List z ZUS otrzymało 287 786 osób. Ponad 100 tys. osób zdecydowało się na samodzielny wybór funduszu.

Osoby, które wzięły udział w losowaniu zostaną poinformowane o jego wynikach przez OFE, którego klientami właśnie się stały, oraz przez ZUS.

Źródło: www.zus.pl