Odpowiedź: Należy wpisać każdą zmianę stanowiska.

Uzasadnienie: Rodzaj wykonywanej pracy podaje się w świadectwie pracy zgodnie z treścią umowy o pracę lub późniejszymi jej zmianami. Świadectwo pracy powinno odzwierciedlać pełną drogę zawodową, jaką pracownik odbył u pracodawcy. W przypadku zmiany stanowisk w trakcie zatrudnienia w pkt 2 wzoru świadectwa pracy podaje daty rozpoczęcia i zakończenia pracy na wszystkich kolejnych stanowiskach. Należy przy tym zachować porządek chronologiczny. Nie podaje się natomiast stanowisk pracy, na które pracownik został tymczasowo oddelegowany.
 
Ewa Drzewiecka
Pytanie pochodzi z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych