Stopa bezrobocia w strefie euro w sierpniu, po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 11,5...
30.09.2014
MPiPS ogłosiło nowy wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2014 r.
Weronika Adamczyk
30.09.2014
25 września br. senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej...
Weronika Adamczyk
30.09.2014
Grupa Azoty udostępnia swoim menedżerom dwusemestralne studia podyplomowe Kompetencje menedżerskie...
30.09.2014
HR
Prezes ZUS ogłosił komunikat w sprawie wysokościodsetek należnych z tytułu nieprzekazania w...
Weronika Adamczyk
30.09.2014
Technika przestaną być szkołami drugiego wyboru wtedy, gdy będą dawać solidne wykształcenie ogólne,...
30.09.2014
Brytyjscy pracodawcy chętniej zatrudniają imigrantów z doświadczeniem zawodowym niż młodych...
30.09.2014
HR
30.09.2014
Według badania przeprowadzonego przez Bank of Montreal ponad połowa kanadyjskich przedsiębiorców...
Justyna Gryczka
30.09.2014
HR
Urlopu zaległego za 2013 r. pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi do 30 września 2014 r. W...
Weronika Adamczyk
30.09.2014
Rozważana przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej likwidacja uprawnień emerytów do bezpłatnego...
29.09.2014
Ubezpieczenia społeczne
Szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do...
Jarosław Zasada
29.09.2014
BHP
Wprowadzenie próbnych certyfikatów dla nowych agencji pracy tymczasowej zmniejszy pole do nadużyć i...
29.09.2014
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego brak ustawowego...
PAP
29.09.2014
BHP
Pierwszy kwartał tego roku przyniósł 12-procentowy wzrost produkcji części samochodowych. Jej...
Prawo.pl
29.09.2014
HR
Dla połowy pracujących podstawowym źródłem dochodów jest umowa o pracę na czas nieokreślony,...
29.09.2014
Rząd zajmie się projektem zmieniającym zasady waloryzacji rent i emerytur w 2015; zakłada on, że...
29.09.2014
Ubezpieczenia społeczne
Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił rozstrzygnięcieResortowego Programu wspierania rozwoju...
29.09.2014
Odbyło siępierwsze spotkanie Zarządu Sieci Publicznych Służb Zatrudnienia krajów Unii Europejskiej...
29.09.2014
HR
Prokurator generalny Andrzej Seremet za uzasadniony uważa postulat podniesienia płac urzędników i...
29.09.2014
Czy urlop wypoczynkowy za 2013 r. musi być wykorzystany do 30 września 2014 r. całkowicie, czy może...
Ewa Drzewiecka
29.09.2014
Do 30 września każdego roku kalendarzowego pracodawcy muszą udzielić pracownikom zaległego urlopu....
Sylwia Gołaś-Olszak
29.09.2014
Szukanie pracy to zawsze stresujący proces. Zdenerwowanie i presja wzrasta tym bardziej, gdy jest...
29.09.2014
Po ponad 11 godzinach negocjacji podpisano w niedzielę nad ranem porozumienie ws. kopalni...
28.09.2014
Szczególnym rodzajem stanu psychicznego pracownika związanym z wykonywana pracą jest syndrom...
Edward Kołodziejczyk
28.09.2014
BHP
Ograniczanie kosztów nie musi oznaczać zwolnień. Innowacje w zakresie zarządzania dają...
28.09.2014
Mediana wynagrodzeń osób samozatrudnionych w Wielkiej Brytanii od kwietnia 2012 do marca 2013 roku...
Justyna Gryczka
28.09.2014
W Polsce przybywa firm odpowiedzialnych społecznie, które angażują się w działania proekologiczne....
Hanna Zaborska
28.09.2014
Kluczowym elementem każdego CV jest pokazanie swojego doświadczenia zawodowego. Jednak zazwyczaj...
27.09.2014
HR
Według OECD w Polsce odsetek pracowników, którzy pracowali powyżej 50 godzin tygodniowo wyniósł w...
Inny
27.09.2014
BHP