Co drugi respondent deklarował, że pracuje zarobkowo (51 proc.). Dla największej części pracujących podstawowym źródłem dochodów była umowa o pracę na czas nieokreślony - wskazało ją 50 proc. respondentów. Rzadziej wymieniano umowę o pracę na czas określony (17 proc.), pracę na własny rachunek poza rolnictwem (12 proc.) i pracę we własnym gospodarstwie rolnym (11 proc.). Na umowy zlecenia zatrudnionych było 5 proc. respondentów, pracę dorywczą bez umowy wykonywało 2 proc. a umowę o dzieło, pracę stałą bez umowy lub inny rodzaj zatrudnienia po 1 proc. ankietowanych.
Przeciętny Polak pracuje nieco więcej niż 10 lat temu, każdego tygodnia przekraczając o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie średnia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. było to 44,6 godzin. Obecnie pracę powyżej 40 godzin w tygodniu zadeklarowało 43 proc. ankietowanych (o 4 pkt. proc. mniej niż w 2004 r.). Dokładnie 40 godzin w tygodniu pracuje także 43 proc. badanych (o 5 pkt. proc więcej). Poniżej 40 godzin pracuje dokładnie co dziesiąty respondent (spadek o 4 pkt proc.).
Od 2013 r. zmniejszyła się mobilność zawodowa Polaków. 77 proc. pracujących deklaruje, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie zmienili pracy. Natomiast osoby, które przez ostatnie pięć lat zmieniły miejsce zatrudnienia, czyniły to przeciętnie dwa razy.
86 proc. ankietowanych nie planuje zmieniać miejsca pracy, w tym aż 70 proc. wyraża takie przekonanie w sposób zdecydowany. 13 proc. pytanych zamierza zmienić swoją pracę, w tym 4 proc. jest zdecydowane, by zrobić to jak najszybciej. Rok temu było to odpowiednio 16 i 6 proc. uczestników badania. Gotowość zmiany pracy jest większa wśród respondentów młodszych, osób żyjących w większych miejscowościach i badanych źle oceniających swoją sytuację materialną.
Niemal trzy czwarte (73 proc.) pracujących zarobkowo jest zadowolonych ze swej pracy. Niezadowolenie wyraziło 7 proc. pytanych, a co piąty respondent (20 proc.) nie miał zdania.

Zobacz także: CBOS: 78 proc. Polaków zadowolonych ze swej pracy>>

Zobacz także: Dla kobiet w pracy najważniejsza dobra atmosfera, dla mężczyzn zarobki>>