Prawo.pl
Związkowcy Solidarności, choć generalnie pozytywnie oceniają kierunek zmian zasad przeprowadzania...
Inny
01.09.2014
BHP
Dnia 29 sierpnia br. w Warszawie doszło do podpisania porozumienia o współpracy między Urzędem...
Inny
01.09.2014
BHP
Od września br. UDT wprowadza do użytku nowy wzór naklejki informującej o dacie następnego badania...
Inny
01.09.2014
BHP
Minimalne wynagrodzenie wymagane do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu...
01.09.2014
ZUS zawiesza prawo do renty socjalnej, gdy uprawniony zbyt dużo dorobi w poprzednim miesiącu. Także...
01.09.2014
Ubezpieczenia społeczne
Z dniem 1 sierpnia 2014 r. z pracownicą rozwiązano umowę o pracę na mocy porozumienia stron. 10...
Piotr Kostrzewa
01.09.2014
Fundacja Panoptykon chce, by Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego...
31.08.2014
HR
Od 1 stycznia 2015 r. zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby...
Edward Kołodziejczyk
31.08.2014
BHP
Pracownicy, którzy nie wykorzystali jeszcze urlopu za 2013 r. mają czas do końca września. Taki...
Jarosław Masłowski
31.08.2014
Uśmiech jest najwyraźniejszym i najbardziej charakterystycznym objawem uczucia radości. Z racji...
31.08.2014
Zakres, tryb oraz sposób dokumentowania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub...
Jarosław Zasada
30.08.2014
BHP
Od 1 września zmaleje wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników...
Weronika Adamczyk
30.08.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
30.08.2014
BHP
Justyna Gryczka
30.08.2014
Justyna Gryczka
30.08.2014
Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że otwarte fundusze emerytalne w 2015 roku otrzymają 2,7...
29.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,0 proc. wobec 9,1 proc. w czerwcu. Natomiast stopa bezrobocia...
29.08.2014
HR
Zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -...
29.08.2014
Od września zmaleje wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub...
Weronika Adamczyk
29.08.2014
Pracodawca musi uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w trakcie którego doszło do pobicia...
Jarosław Zasada
29.08.2014
BHP
Jeżeli pobiciepracownika przez innego zatrudnionegomiało miejsce na terenie zakłu pracy, to należy...
Jarosław Zasada
29.08.2014
W miesiącach od września do listopada 2014 r. pracodawcy będą dokonywali wpłat na PFRON w niższej...
Weronika Adamczyk
29.08.2014