Dane Eurostatu pokazują, że w 2020 r. osoby po 60. roku życia będą stanowić blisko 25% ludności polskiego społeczeństwa, a prognoza ludności na lata 2008–2035 opracowana przez GUS wskazuje, że najbliższe lata będą cechowały się przyrostem ludności w najstarszych grupach wieku (tzw. pokoleniu stulatków). Szacuje się, że w roku 2030 liczba osób w wieku 85 lat i więcej może sięgać prawie 800 tysięcy.

ASOS to jeden z programów resortu, który wpiera aktywność starszych osób. W 2014 roku ministerstwo przeznaczyło na niego 40 mln zł. W sumie do 2020 roku będzie to 280 mln zł.

W 2014 roku największym zainteresowaniem cieszył się Priorytet II - Edukacja osób starszych. Najwięcej ofert złożyły organizacje z województw: mazowieckiego (410), małopolskiego (267), dolnośląskiego (243), śląskiego (200).

Dofinansowanych zostało 476 ofert, co stanowi 19% spośród wszystkich złożonych. Oznacza to, że prawie co piąta oferta została przyjęta do dofinansowania.

W tegorocznej edycji programu ASOS złożonych zostało 2433 ofert. To wzrost o ponad 37% w stosunku do roku ubiegłego.