Dziś w prasie
\

Rzeczpospolita porusza temat zatrudnienia kobiet na najwyższych stanowiskach. Okazuje się, że w naszym kraju im większa firma, tym mniej kobiet jest zatrudnionych na najwyższych stanowiskach menedżerskich.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach unijnego projektu „Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych – narzędziem zmiany społecznej", realizowanego już od 2013 roku, przygotowuje na początek przyszłego roku kampanię medialną. Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na różnicę między udziałem mężczyzn i kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce. Statystyki unijne pokazują, że w Polsce odsetek kobiet w zarządach dużych spółek giełdowych znacznie odbiega od unijnej średniej. Wiosną 2013 średnia dla całej Unii wyniosła 16,6%, a w Polsce tylko 10,3%. Gazeta Prawna zwraca uwagę na nieuregulowaną kwestię dotyczącą braku umowy przed dopuszczeniem do pracy. Na razie pracodawcy nie mają obowiązku potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy. Mogą to zrobić pierwszego dnia pracy. Daje to niestety pole do nadużyć. Nieuczciwi pracodawcy zatrudniają bowiem na czarno, a w przypadku kontroli twierdzą, że dana osoba pracuje pierwszy dzień i umowa zostanie z nią tego dnia podpisana.

Opracowanie: Redakcja Serwisu HR

Data publikacji: 1 października 2014 r.