Stowarzyszenie Ochrony Pracy rekomenduje nowe wydanie Meritum BHP

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazało się 4. wydanie Meritum BHP – znanego z niezwykle praktycznego, ale też kompleksowego ujęcia poszczególnych dziedzin. Autorami tomu są znani, doświadczeni i cenieni w środowisku specjaliści.

Publikacja obejmuje szeroko tematykę zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby Czytelnik nie musiał tracić czasu na poszukiwanie interesujących go wiadomości w wielu źródłach z tej dziedziny. Zamierzeniem Autorów i Wydawcy było dostarczenie zainteresowanym narzędzia, z którego szybko i w łatwy sposób będą mogli korzystać.

W publikacji Czytelnik znajdzie listy kontrolne do oceny maszyn z wymaganiami minimalnymi, przydatne także w związku z okresową kontrolą maszyn i urządzeń. Listy uzupełniają podstawy prawne i normy stanowiące źródła dla poszczególnych wymogów.

Kolejne wydania poradnika wzbogacane są o nowe zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w codziennej pracy służb bhp.

W publikacji zamieszczona została przykładowa dokumentacja oceny ryzyka zawodowego opracowana na podstawie normy PN-N-18002. W kolejnym wydaniu poradnika znalazło się m.in. omówienie procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego (wraz z wzorami dokumentów) dla kolejnych wybranych zawodów – konstruktora programisty, montera urządzeń elektronicznych, frezera, dla prac na wysokości, dla kierowcy czy robotnika gospodarczego.

Aby Czytelnikom ułatwić pracę, na dedykowanej Meritum stronie internetowej zamieszczono aktywne formularze – wzory dokumentów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Można je znaleźć na stronie: www.meritum-bhp.abc.com.pl, w zakładce „Wzory umów”.

Mamy nadzieję, że odnajdą i docenią Państwo wszystkie walory publikacji i stanie się ona niezastąpioną pomocą oraz nieodzownym elementem w Państwa codziennej pracy.

OKŁADKA

Data publikacji: 30 września 2014 r.