Ogólnopolska konferencja „Bezpieczny w pracy”

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie i Politechnika Rzeszowska serdecznie zapraszają na ogólnopolską konferencję „Bezpieczny w pracy”, która odbędzie się 6 listopada br. w Rzeszowie.

Konferencja jest skierowana do pracodawców, pracowników i ich bezpośrednich przełożonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, w szczególności w przemyśle przetwórczym, mikro i małych przedsiębiorców w zakresie poprawy standardów bezpieczeństwa pracy w zakładach a także wszystkich zainteresowanych problematyką ochrony pracy oraz zagrożeniami, których źródłem są czynniki szkodliwe bądź uciążliwe występujące w środowisku pracy.

Wśród prelegentów znajdują się m.in. przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, pracownicy naukowi Politechniki Rzeszowskiej, Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Program konferencji jest dostępny na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie.

Źródło: www.udt.gov.pl, stan z dnia 1 października 2014 r.

Data publikacji: 1 października 2014 r.