Nieprzestrzeganie czasu pracy i zasad BHP, niewypłacanie lub spóźnianie się z wypłatą wynagrodzeń...
05.06.2017
Ubezpieczenia społeczne
Powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności (PIBŻ) grozi pogorszeniem jakości cenionej...
Inny
05.06.2017
5 czerwca br. pod hasłem Budowanie przyszłości w oparciu o godną pracę rozpoczną się w Genewie...
Inny
05.06.2017
BHP
Rząd zmienia założenia reformy emerytalnej - donosi poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Gazeta dotarła...
05.06.2017
Przepisy bhp nie zabraniają udostępniania pracownikom instrukcji bhp sporządzonej poangielsku....
Krzysztof Zamajtys
05.06.2017
BHP
Rząd chce zakazać przyznawania świadczeń z tytułu niezdolności do pracy osobom, które osiągną...
05.06.2017
Ok. 3,5 mln zł będzie do podziału w woj. podlaskim na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, m.in....
04.06.2017
Szef Tesli, Elon Musk, postanowił osobiście zająć się problemem wypadków przy pracy, gdy...
PAP
03.06.2017
BHP
Górnik, zatrudniony w firmie świadczącej usługi na rzecz katowickiej kopalni Wieczorek, zginął w...
PAP
02.06.2017
BHP
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych przyjęły wspólne...
02.06.2017
Odroczenie o jeden rok momentu przejścia na emeryturę skutkować będzie zwiększeniem świadczenia o...
02.06.2017
42 proc. kobiet i 39 proc. mężczyzn jest zainteresowanych kontynuowaniem pracy zawodowej po...
02.06.2017
Znaczenie pań rośnie szczególnie w nowych technologiach. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że...
02.06.2017
Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie...
Jarosław Zasada
02.06.2017
BHP
Prawie sześciuset doradców emerytalnych w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie...
02.06.2017
31 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26.05.2017 r....
Ewa Saj
02.06.2017
BHP
Prace związane z transportem ręcznym wykonywane są w magazynach, innych pomieszczeniach oraz na...
Kazimierz Kościukiewicz
02.06.2017
BHP
Europa Zachodnia przykręca śrubę emigrantom. Dla Polski oznacza to powrót tysięcy "starych"...
01.06.2017
Aplikacje mobilne ułatwiają szukanie pracy. Wypierają gazety i serwisy internetowe z ofertami....
01.06.2017
HR
Najnowsze dane GUS, opublikowane 31 maja br., dotyczące wypadków przy pracy w I kwartale 2017 roku...
Inny
01.06.2017
BHP
1 lipca br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego.
Jarosław Zasada
01.06.2017
BHP
Nie są znane przyczyny pożaru, który wybuchł w środę po południu w Markowej k. Łańcuta...
PAP
01.06.2017
BHP
1 czerwca br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.
Jarosław Zasada
01.06.2017
BHP
30 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11.05.2017 r....
01.06.2017
BHP
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się także za pracownika wykonującego pracę w...
Jarosław Zasada
01.06.2017
BHP
Podwyższenie kwoty ryczałtu przysługującego przedsiębiorcy z tytułu zatrudnienia osoby pozbawionej...
31.05.2017
Chcemy, by 6 proc. wszystkich zatrudnionych w ZUS stanowiły osoby z niepełnosprawnościami -...
31.05.2017
Pracownik tymczasowy będzie mógł zostać wysłany przez agencję pracy tymczasowej do jednej firmy na...
31.05.2017