Prawo.pl

Czas ustalić płatnika zasiłków w 2019 roku

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Na dzień 30 listopada 2018 r. należy ustalić liczbę osób ubezpieczonych, zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Od tego zależy, kto w 2019 r. będzie wypłacał tym osobom zasiłki.
Kozłowska Małgorzata
30.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Branża HR zabiera głos w dyskusji o RODO. Przygotowała własny branżowy kodeks, który zawiera m.in. opis różnych modeli rekrutacji i przetwarzania danych przez pracodawców oraz agencje zatrudnienia. Jego konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Agnieszka Matłacz
30.11.2018
HR RODO
Od 1 grudnia obowiązkowe będą zwolnienia elektroniczne, czyli e-ZLA - lekarze nie będą już mogli wypisywać papierowych druków. ZUS szykuje się na zwiększone zainteresowanie lekarzy, pacjentów oraz pracodawców i 30 listopada wydłuża godziny pracy, a od 3 grudnia uruchamia specjalną infolinię.
Agnieszka Matłacz
30.11.2018
Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
W 2019 roku prowadzenie działalności gospodarczej najbardziej będą utrudniały niejasne i niespójne...
Jolanta Ojczyk
29.11.2018
Spółki Małe i średnie firmy

Sejm już pracuje nad zmianami w zakazie handlu

Prawo pracy Małe i średnie firmy
Nowelizacja ma uszczelnić system. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie Żabkom możliwości pracy w dni objęte zakazem przez doprecyzowanie wyjątku dla placówek pocztowych.
Agnieszka Matłacz
29.11.2018
Prawo pracy Małe i średnie firmy
Nie tylko firma, realizując projekt za granicą i delegując tam swoich pracowników, osiąga korzyści. Darmowe noclegi też są w interesie pracowników. Wynika to z wydanego w czwartek, przełomowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Anna Olbrych
29.11.2018
PIT Prawo pracy
Sytuacja na rynku pracy sprawia, że pracownicy częściej zmieniają zatrudnienie, a o nową pracę jest teraz łatwiej niż kiedykolwiek. Dotyczy to też pracowników tymczasowych. Nadchodzący koniec limitów 18-miesięcznego zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika dodatkowo zmniejsza popyt na tę formę pracy.
Agnieszka Matłacz
29.11.2018
Prawo pracy
Sąd Okręgowy w Krakowie zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni pojęcia dyskryminacji.
Agnieszka Matłacz
29.11.2018
Prawo pracy
Ojczym niepełnosprawnego dziecka zaprzestał pracy, by się nim opiekować. Nie może adoptować...
Aleksandra Partyk
29.11.2018
Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Ustawa o PPK opublikowana

Ubezpieczenia społeczne
Największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób, zaczną stosować przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych od 1 lipca 2019 r., a ostatni pracodawcy zostaną objęci nowymi przepisami na początku 2021 roku.
Agnieszka Matłacz
29.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Mówi się, że e-learning nie ma ograniczeń tematycznych. To prawda, do tej pory nie znalazłam się w sytuacji, w której - jako dostawca e-learningu - miałabym problem z zamknięciem w formacie online jakiegokolwiek tematu. W zależności jednak od oczekiwanego rezultatu szkolenia (wiedza, umiejętności, zachowania) należy stosować zróżnicowane mechanizmy angażujące, dobrać adekwatny do odbiorcy i tematu sposób prezentacji treści oraz dobrze przemyśleć konstrukcję planowanego kursu.
Iwona Wieczorek
29.11.2018
HR
Ubezpieczona wygrała w sądzie okręgowym sprawę przeciwko ZUS o odsetki od niewypłaconych świadczeń. ZUS złożył apelację. W międzyczasie ubezpieczona zmarła.
Aleksandra Partyk
29.11.2018
Ubezpieczenia społeczne
Projekt nowego rozporządzenia zakłada zmiany w prowadzeniu akt osobowych - wprowadza m.in. cztery części akt, w tym nową część D. Na dostosowanie dotychczasowych teczek osobowych przewidziano 12 miesięcy. Dla pracodawców byłby to ogromny wysiłek. W nowej wersji projektu pojawiły się w tym zakresie bardzo ważne zmiany.
Izabela Baranowska
29.11.2018
Prawo pracy
Od 1 grudnia i pracodawca, i pracownik będą mogli otrzymywać powiadomienia na telefon o wystawieniu zwolnienia lekarskiego i jego długości. Każdy, kto ma swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, może bezpłatnie uruchomić taką usługę.
Agnieszka Matłacz
28.11.2018
Prawo pracy
Przepisy nie wskazują konkretnej wymaganej kategorii posiadanego prawa jazdy, można jednak przyjąć, że wystarczy prawo jazdy dowolnej kategorii, uprawniającej do kierowania pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów.
Kamila Milczarek
28.11.2018
BHP

Ukraińcy oczekują więcej, nie biorą już każdej pracy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Coraz więcej firm uruchamia infolinie obsługiwane w języku ukraińskim, banki oferują konta z preferencyjnymi cenami przekazów na Ukrainę, a w kinie trzeba dokładnie przeczytać opis filmu, bo można się natknąć na ukraiński dubbing - już nie tylko pracodawcy ścigają się o pracowników zza wschodniej granicy. Czy planowane otwarcie niemieckiego rynku wyciągnie cudzoziemców z Polski?
Agnieszka Matłacz
28.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne HR
Sprawy umów o pracę zawieranych z kobietami w ciąży często znajdują swój finał w sądzie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwestionuje je jako zawierane wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Tak też ocenił jedną z takich spraw Sąd Apelacyjny w Łodzi.
Marek Sondej
27.11.2018
Emerytury i renty Prawo pracy
GUS podał, że w październiku 2018 roku stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie, jak we wrześniu - 5,7 proc. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami MRPiPS. Zdaniem Moniki Fedorczuk, ekspertki do spraw rynku pracy Konfederacji Lewiatan, w kolejnych miesiącach możliwy jest sezonowy wzrost bezrobocia.
Agnieszka Matłacz
27.11.2018
Prawo pracy
Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców resort cyfryzacji wyda objaśnienie w sprawie przechowywania CV. Minister Marek Zagórski zaznacza, że nie będzie korzystał masowo z nowej instytucji. Urząd Ochrony Danych Osobowych twierdzi, że nie ma on podstaw do wyjaśniania RODO.
Jolanta Ojczyk
27.11.2018
Prawo pracy RODO
Brytyjska premier Theresa May wynegocjowała umowę w sprawie Brexitu. Teraz musi uzyskać poparcie krajowego parlamentu. Głosowanie zaplanowano na 11 grudnia, poprzedzi je pięciodniowa debata.
Agnieszka Matłacz
26.11.2018
Prawo pracy
W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości utworzenia w urzędzie tego stanowiska. Projektowana...
Katarzyna Kubicka-Żach
26.11.2018
Samorząd terytorialny
Jak zaangażować pracowników w wykreowanie i wdrożenie zmian oraz we wprowadzenie do kultury spółki zasad i filozofii pracy zwinnej? Jak – bazując na wynikach badania zaangażowania – rozpocząć pracę nad zmianą kultury firmy w kierunku agile’u?
Sławomir Facon
26.11.2018
HR
25 listopada 2018 r. przywódcy państw i rządów krajów unijnych zatwierdzili porozumienie w sprawie Brexitu, czyli wystąpienia z Unii Europejskiej (UE) przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (UK).
Maciej Zabawa Karolina Schiffter
26.11.2018
Prawo pracy
Menedżer jest jak kierowca. Firma, która posiada najlepszych specjalistów, dysponuje bardzo dobrym finansowaniem i działa na bardzo zyskownym rynku, bez właściwego kierowcy daleko nie zajedzie.
Agnieszka Matłacz
26.11.2018
HR
Pracodawca ma prawo potrącić wynagrodzenie w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Nie ma też przeciwwskazań, by taki zapis zawrzeć w regulaminie pracy - wyjaśnia ekspert LEX Kadry.
Kamila Milczarek
26.11.2018
Prawo pracy
Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków - ocenił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w komentarzu podsumowującym niedzielny szczyt UE w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii . - Warto było skutecznie i merytorycznie negocjować - dodał premier.
Krzysztof Sobczak
25.11.2018
Prawo pracy
Zmiana podejścia do zarządzania danymi osobowymi, uporządkowanie działań w tym zakresie, coraz częstsze korzystanie przez nas z praw, które gwarantuje RODO to tylko kilka przykładów korzyści, które wynikają z rozpoczęcia stosowania nowego prawa - twierdzi dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
25.11.2018
RODO
Od niedzieli 25 listopada każdy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może powołać zarządcę sukcesyjnego. Dzięki temu po śmierci przedsiębiorcy firma nie przestanie działać. Taki tymczasowy sukcesor będzie miał jednak sporo na głowie.
Jolanta Ojczyk
25.11.2018
Małe i średnie firmy
W firmach, które delegują pracowników, zawrzało, gdy okazało się, że KE chce, aby składki na ubezpieczenie społeczne płacić tam, gdzie pracownik wykonuje największą część swej pracy. Joanna Torbé, ekspert BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, studzi emocje i przypomina, że prace nad propozycjami zmian będą trwały, nie można ich traktować jako ostatecznych.
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
PSL proponuje, żeby pracownicy, którzy opiekują się dziećmi do 15. roku życia, pracowali każdego dnia o godzinę krócej. Podobny projekt PSL już raz trafił do Sejmu w maju 2017 roku. Został wtedy odrzucony w pierwszym czytaniu na wniosek PiS.
Agnieszka Matłacz
23.11.2018
Prawo pracy