Prawo.pl
Informacja zwrotna jest podstawowym narzędziem managerskim, które służy rozwijaniu ludzi, utrzymaniu nowych postaw i zachowań oraz korygowaniu tych niepożądanych. Doświadczeni managerowie, będąc na licznych szkoleniach, mają możliwość poznania modeli dawania informacji zwrotnej
Beata Stefańska
15.02.2019
HR
Im większe władztwo i większy zakres decyzyjności przysługuje danej osobie zatrudnionej w administracji publicznej, tym większy mamy dostęp do jej sfery prywatności, również do oświadczeń majątkowych - mówi dr Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.02.2019
Administracja publiczna RODO
Większość bezrobotnych i pracodawców woli korzystać z dotychczasowych form aktywizacji, takich jak staże, szkolenia czy prace interwencyjne, mimo że w wielu przypadkach nie gwarantują one trwałego zatrudnienia. Urzędy pracy na bony na zasiedlenie, bony stażowe czy zatrudnieniowe wydały w latach 2014-2017 zaledwie 5 procent środków
Paweł Żebrowski
15.02.2019
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje wypłatę zasiłków chorobowych lub macierzyńskich wielu mamom-prawniczkom bo uważa, że założyły one działalność gospodarczą tylko po to, by wyłudzić świadczenia. ZUS sprawdza też, czy założona oficjalnie kancelaria faktycznie świadczy usługi i uzyskuje przychody.
Katarzyna Nowosielska
15.02.2019
Prawnicy Ubezpieczenia społeczne
Dostarczanie obywatelom i przedsiębiorstwom informacji o miejscach pracy, możliwościach przygotowania zawodowego, rekrutacjach i szkoleniach oraz zagwarantowanie sprawiedliwej mobilności pracowników - m.in. takie zadania będzie miał Europejski Urząd Pracy ds. Pracy.
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek
Ustawa zakazująca handlu w niedziele ma znacznie więcej przeciwników niż zwolenników. Projekt pomyślany jako ukłon w stronę pracowników wielkich sieci, nie zadowala ani pracodawców, ani klientów, ani nawet samych „obdarowanych”. Najbardziej na zakazie cierpią właściciele małych sklepów
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek Prawo pracy
Czy to już czas, by ruszyć z działaniami, czy może jeszcze mamy chwilę? - zastanawiają się firmy. HR-ową stronę przygotowań do wdrożenia i prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) omawia Magdalena Miąsek, Compensation & Benefits Manager, członek Rady Programowej Klubu Compensation & Benefits.
Magdalena Miąsek
14.02.2019
HR
Fakt, że zmarły syn dokładał się do budżetu domowego oznacza jednocześnie iż przyczyniał się do utrzymania swojego ojca. W takiej sytuacji organ rentowy nie może odmówić przyznania mu renty rodzinnej wskazując, że środki te wydatkowano na wspólne utrzymanie, a nie bezpośrednio na ubezpieczonego
Marek Sondej
14.02.2019
Domowe finanse Emerytury i renty
Przed zmianami w Kodeksie pracy, które miałyby uelastycznić kwestię zatrudnienia należy zastanowić się na ile obecne przepisy są respektowane. Niektóre zmiany Kodeksu przy obecnych realiach nie poprawią losu tych, którym na rynku pracy jest najciężej i są najsłabsi, bo ich prawa dalej będą mogły być naruszane - uważa Łukasz Komuda
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Prawo pracy
Miasto jako właściciel terenu, a nie użytkownik ma naprawić sieć przeciwpożarową, która przebiega pod ziemią - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny. Decyzja Państwowej Straży Pożarnej zapadła, gdy umowa dzierżawy między miastem a Akademią Pedagogiki Specjalnej była ważna - dodał sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2019
BHP Szkolnictwo wyższe
Polska zajmuje dopiero 30. miejsce na 41 krajów Unii Europejskiej i OECD w Indeksie Elastyczności Zatrudnienia 2019, mierzącym elastyczność umów o pracę regulowanych kodeksem pracy. To identyczny wynik jak przed rokiem - wynika z reportu Forum Obywatelskiego Rozwoju.
Paweł Żebrowski
14.02.2019
Rynek Prawo pracy
Jedynie 9 proc. związków w pracy przetrwało 5 letnią próbę czasu. 17 proc. takich romansów zakończyło się ślubem, dla 8 proc. romans w pracy oznaczał rozstanie się ze współmałżonkiem - wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę Adzuna. Związki w firmach mogą jednak być kłopotliwie
Paweł Żebrowski
14.02.2019

ZUS wzywa chorych na kontrolę SMS-em

Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Z początkiem 2019 roku ZUS zyskał nowe możliwości kontroli osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Dotrze do nich szybciej - mailowo i telefonicznie, więc może sprawdzać także krótkie, kilkudniowe zwolnienia. Do tej pory w zasadzie były one poza kontrolą.
Agnieszka Matłacz
13.02.2019
Pacjent Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W 2018 r. inspektorzy skontrolowali ponad 11,4 tys. placówek handlowych, które były otwarte w dni objęte zakazem handlu. W 994 przypadkach sklep został otwarty wbrew prawu - poinformowała Prawo.pl Państwowa Inspekcja Pracy. Jak podkreśliła, stopień respektowania prawa jest w miarę wysoki.
Paweł Żebrowski
13.02.2019
Rynek i konsument Rynek Prawo pracy
Ograniczenie funduszy w stosunku do wcześniej zaplanowanych oznacza, że w 2019 roku nie będzie nas stać na sfinansowanie dodatkowych etatów, a tym samym zwiększenia liczby inspektorów pracy - podkreśla główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, nawiązując do zwiększonych w tym roku zadań Inspekcji.
Paweł Żebrowski
13.02.2019
Prawo pracy BHP Finanse
Do samorządów może trafić nawet 62,6 mln zł na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Pieniądze będą przyznawane w ramach programu "Senior plus".
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Pomoc społeczna Finanse samorządów
Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele funkcjonuje i jest etapowe wdrażanie wolnych niedziel, proces trwa - powiedział wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do doniesień medialnych o możliwych zmianach w tym zakresie.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Rynek i konsument Prawo pracy

Minister chce kontroli w placówkach całodobowej opieki

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Tylko właściwe i szybkie reagowanie na przejawy omijania wymogów ustawowych pozwoli na wyeliminowanie z tej sfery działalności podmiotów nieuczciwych, dla których priorytetem jest zysk, a nie człowiek - napisała w liście do wojewodów szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Samorząd terytorialny Pomoc społeczna
Od 1 marca najniższa emerytura wzrośnie do 1100 zł, przeciętna emerytura o 64,94 zł do kwoty 2335,68 zł, przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy o 49,54 zł do kwoty 1781,75 zł.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Coraz więcej rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny. W ciągu ostatniego miesiąca liczba aktywnych użytkowników KDR wzrosła o 34,8 tys. – z 2,10 mln do 2,14 mln - wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Karta uprawnia nie tylko do zniżek w sklepach i na stacjach benzynowych, ale także w niektórych salonach samochodowych.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Domowe finanse Administracja publiczna

Prezes ZUS: e-Akta pomogą przy ustalaniu prawa do świadczeń

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
System przechowalniczy, w którym dokumentacja pracownicza przechowywana jest przez wiele dekad, powodował zawsze pewne negatywne konsekwencje przy ustalaniu prawa do świadczeń. Z powodu braku dokumentacji wiele spraw o prawo do świadczenia lub jego wysokości niestety trafiało do sądu
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne
Na dziś nie ma powodów mówić, że wzrost płac wyhamuje - podkreślił w rozmowie z Prawo.pl prezes Warsaw Enterprise Institute Tomasz Wróblewski, komentując dane GUS na temat wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wśród czynników, które będą miały wpływ na podwyżki płac wymienił m.in. brak pracowników na polskim rynku, rosnące koszty utrzymania w tym wzrost cen mieszkań oraz starzenie się społeczeństwa.
Paweł Żebrowski
12.02.2019
Rynek Prawo pracy
Uproszczenie procedur związanych z legalnym zatrudnianiem cudzoziemców, zmniejszenie obciążenia płac podatkami i parapodatkami, uelastycznienie prawa pracy, obniżenie kosztów budownictwa mieszkaniowego przez zniwelowanie biurokracji - wprowadzenie tych zmian w prawie, według Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Warsaw Enterprise Institute, pomoże poprawić trudną sytuację demograficzną Polski.
Paweł Żebrowski
11.02.2019
Finanse publiczne BHP
W tym roku możemy spodziewać się osłabienia pozytywnych trendów na rynku pracy, m.in. spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - uważa ekspertka Konfederacji Lewiatan Monika Fedorczuk. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł
Paweł Żebrowski
11.02.2019
Rynek Prawo pracy
Pracownik, który tworzy programy komputerowe lub inne dzieła, ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Jeśli wyższe koszty mają mieć zastosowanie tylko do części wynagrodzenia, trzeba ją dokładnie określić. Nie wystarczy jednak wskazanie czasu potrzebnego do stworzenia dzieła.
Krzysztof Koślicki
11.02.2019
PIT
Ograniczenie zakazu handlu do dwóch niedziel w miesiącu, dopuszczenie do pracy studentów, seniorów oraz osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy - m.in. takie zmiany zdaniem związkowców i pracodawców można byłoby wprowadzić do projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę.
Paweł Żebrowski
11.02.2019
Rynek Prawo pracy
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przygotował specjalny poradnik, jak reagować w przypadku podejrzenia, że personel w placówce całodobowej opieki nie sprawuje należytej opieki nad podopiecznymi. Placówki, w których przebywają osoby starsze powinny być częściej kontrolowane przed wojewodę
Paweł Żebrowski
09.02.2019
Pomoc społeczna
Środowisko lekarskie zastanawia się nad zmianą treści przysięgi Hipokratesa. W nowym brzmieniu miałaby ona zobligować medyków do dbania nie tylko o zdrowie pacjentów, ale i ich własne. Dbałość o własne zdrowie i dobre samopoczucie mają zapewnić pacjentom opiekę na najwyższym poziomie.
Katarzyna Nowosielska
09.02.2019
Prawo pracy Zawody medyczne
Analizujemy pewne rozwiązania, które wprowadzono na Węgrzech jak np. pomysł „babcinych urlopów”, ale nie pracujemy jeszcze nad żadną ustawą – powiedziała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.
Paweł Żebrowski
08.02.2019
Prawo rodzinne Prawo pracy

Szefie, w poniedziałek będę chory

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Mówi się, że choroba nie wybiera. Jest jednak pewna, która pojawia się w szczególnych momentach - pod koniec roku, gdy brakuje już urlopu, w czasie ferii dziecka, gdy w domu czeka remont albo weekend udał się bardziej niż zwykle i trudno wstać do pracy. Właśnie w poniedziałki Polacy biorą najwięcej zwolnień lekarskich.
Agnieszka Matłacz
08.02.2019
Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne