Rolnicy chcieliby, by ustalenie zwaloryzowanej wysokości emerytury odbywało się poprzez proste przemnożenie jej przez wskaźnik waloryzacji, który wynosi obecnie 107 proc. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, KRUS obecnie waloryzuje w ten sposób emeryturę podstawową, która – pomnożona odpowiednimi wskaźnikami – następnie wpływa na wysokość świadczenia otrzymywanego przez konkretnego obywatela. W piśmie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca RPO Stanisław Trociuk za pomocą przykładowego rachunku matematycznego demonstruje, iż takie rozwiązanie jest mniej korzystne dla rolników-emerytów.

Czytaj również: Od 15 czerwca rolnik nie musi rezygnować z pracy, by dostać emeryturę>>

Waloryzacja elementem konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego

Wskazując na cele waloryzacji – zapobieganie obniżania poziomu materialnego życia emerytów i rencistów, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa socjalnego, zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie solidarności społecznej – Rzecznik przypomina, iż jest ona ważnym elementem konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego (art. 67 ust. 1 Konstytucji), które wymaga, by świadczenia emerytalno-rentowe nie traciły realnej wartości w miarę postępującej inflacji. Dlatego zastępca RPO poprosił ministerstwo o rozważenie zmian, które zapewnią wzrost świadczeń emerytalnych rolników odpowiadający wskaźnikowi waloryzacji funkcjonującemu w powszechnym systemie emerytalnym.

 


Ministerstwo: Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych to złożone zagadnienie

W odpowiedzi na pismo RPO Anna Gembicka, sekretarz stanu w MRiRW, poinformowała, że ministerstwo rozpoczęło prace nad mechanizmem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolników. Jednocześnie podkreśla, że jest to złożone zagadnienie, które wymaga głębokiej analizy uwzględniającej również możliwości budżetowe państwa. Jak twierdzi bowiem wiceminister Gembicka, rolnicze świadczenia emerytalno-rentowe w ponad 90 proc. składają się z dotacji z budżetu państwa.

Gembicka wskazała również, że państwo wspiera sytuację finansową rolników również za pomocą 13. i 14. emerytur oraz zwolnienie z podatku tych emerytów i rencistów, których świadczenia nie przekraczają 2500 zł.