Chodzi o przygotowaną przez rząd nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk sejmowy nr 2185). Zgodnie z ustawą, rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości.

Sejm 28 kwietnia br. znowelizował jednogłośnie ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Za przyjęciem nowelizacji opowiedziało się 449 posłów. Żaden z posłów nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. Senat 18 maja nie wniósł poprawek ustawy .

Czytaj również: Będą korzystne zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników>>

Czytaj też: Odpowiedzialność nabywcy gospodarstwa rolnego za składki na KRUS jego zbywcy >

Jakie zmiany wprowadza nowela? 

Podczas prac nad nowelizacją Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa, zwracała uwagę, że ustawa jest w dużej mierze odpowiedzią na postulaty rolników indywidualnych i organizacji rolniczych, które były zgłaszane od wielu lat. - Wsłuchując się w te postulaty zaproponowaliśmy kilka zmian. Najważniejszą jest zniesienie przepisu nakazującego zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej przez rolnika, który osiągnął wiek emerytalny, jeśli chce on mieć wypłaconą emeryturę w całości - mówiła. Według niej, obowiązujący przepis jest uznawany na wsi za „krzywdzący” i jest swego rodzaju „ewenementem”, bo w innym zawodzie nie ma nakazu wyzbycia się warsztatu pracy przy przechodzeniu na emeryturę. Przypominała, że dotąd rolnik, który przechodził na emeryturę, musiał pozbyć się gospodarstwa poprzez jego wydzierżawienie, sprzedaż bądź przekazanie ziemi potomkom.

Ustawa reguluje też kwestie związane z tzw. zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki zmianie przepisów rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podejmowania – oprócz działalności rolniczej – dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

 

Nowela wprowadza także możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Przepisy zakładają, że emeryci rolniczy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych – możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Czytaj też: Umowa o pomocy przy zbiorach - komentarz praktyczny >