Prawo.pl
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów trzy razy złamała procedurę administracyjną przy podejmowaniu uchwał o odmowie nadania tytułu profesora kandydatce doktor habilitowanej, specjalizującej się w pedagogice pracy - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.12.2018
Szkolnictwo wyższe

Fajerwerki zgodnie z prawem

BHP Prawo gospodarcze
Nie wszyscy mają świadomość, że fajerwerki stanowią wyroby pirotechniczne, a obrót nimi, ich przechowywanie, a nawet transport wewnątrzzakładowy wymaga spełnienia określonych warunków BHP. Gdzie fajerwerki mogą być przechowywane i sprzedawane? Kto może nimi handlować? - pisze Marta Kurzajewska-Ożarowska.
Marta Kurzajewska-Ożarowska
24.12.2018
BHP Prawo gospodarcze
Od 1 stycznia 2019 roku akta osobowe nowo zatrudnianych pracowników będą składać się z czterech części, a nie jak dotychczas - trzech. W ciągu 12 miesięcy do nowych warunków przechowywania trzeba dostosować wszystkie teczki pracowników.
Agnieszka Matłacz
22.12.2018
Prawo pracy
Przedstawiamy najważniejsze przepisy, które zaczną obowiązywać od Nowego Roku. Od 1 stycznia wejdzie w życie m.in. wiele zmian w podatkach, ale także dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, samorządu terytorialnego, nieruchomości, ochrony zdrowia, oświaty.
Jacek Górski
22.12.2018
Podwyżki nie wystarczą, potrzeba systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości - uważają związki zawodowe. Różnią się jednak jeśli chodzi o szczegóły, a oddolne akcje protestacyjne pokazują, że mimo zapewnień, grupy zawodowe wymiaru sprawiedliwości nie mówią jednym głosem.
Patrycja Rojek-Socha
21.12.2018
Wymiar sprawiedliwości
Od 1 stycznia 2019 roku nie będzie już potrzebna zgoda pracownika na przelew pensji na konto. Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia będzie zasadą, ale pracownicy, którzy nie mają konta w banku lub po prostu chcą dostawać pieniądze do ręki, wciąż będą mieć taką możliwość. Do nowych regulacji trzeba dostosować firmowe regulaminy.
Agnieszka Matłacz
21.12.2018
Domowe finanse Prawo pracy
Pracodawcy zwracają uwagę, że tryb pracy nad rządowym projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest kolejnym przykładem lekceważenia partnerów społecznych i podważa ich zaufanie do organów administracji rządowej.
Agnieszka Matłacz
20.12.2018
Prawo pracy
Dobra sytuacja gospodarcza Polski i wysokie wpływy ze składek sprawiły, że ZUS zrezygnował z kolejnej transzy dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Łącznie w tym roku pobrał z budżetu o prawie 11 mld zł mniej niż zaplanowano.
Agnieszka Matłacz
20.12.2018
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca może uzależnić wysokość bonów towarowych z ZFŚS dla pracowników od ich dochodu. Lepiej zastąpić je jednak kartami przepłaconymi albo pieniędzmi - jest to korzystniejsze podatkowo.
Paweł Ziółkowski
20.12.2018
Prawo pracy
Nasyłanie kontroli Sanepidu na gabinety pielęgniarskie w szkołach oraz oferowanie konkurencyjnych usług poza konkursami i pozbawianie pracy koleżanek - to działania nieetyczne i powinny podlegać karze - stwierdził Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.12.2018
Zawody medyczne
Sąd rozpatrując sprawę karną dotyczącą złamania zakazu handlu w niedzielę, będzie musiał w realiach każdej konkretnej sytuacji sam odpowiedzieć na pytanie, czy deklarowana przez przedsiębiorcę działalność handlowa może być uznana za działalność przeważającą - wyjaśnił w uchwale Sąd Najwyższy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2018
Prawo karne Rynek i konsument Prawo pracy
Fundusze na obiecane pracownikom sądów podwyżki i nagrody mają pochodzić m.in. z likwidacji z dodatków dla sędziów, w tym z dodatku mieszkaniowego - poinformował w środę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. I dał do zrozumienia, że to reakcja na poparcie, jakiego żądaniom płacowym pracowników sądów udzieliły stowarzyszenia sędziowskie.
Krzysztof Sobczak
19.12.2018
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Lewe zwolnienia w prawie

Kadry w oświacie Prokuratura Ubezpieczenia społeczne
Przez Polskę przetacza się w tym roku szczególna grypa: szpitalna, psia, sądowa, a w grudniu...
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Kadry w oświacie Prokuratura Ubezpieczenia społeczne
Sąd Najwyższy rozpozna 19 grudnia br. zagadnienie prawne dotyczące jednego z ponad 30 wyjątków od zakazu handlu w niedziele. Problemem jest kwestia: czym jest przeważająca działalność handlowa. Handel wieloma towarami jednocześnie, czy tylko jednym rodzajem asortymentu?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.12.2018
Rynek i konsument Prawo pracy
Wigilia jest w Polsce zwykłym dniem roboczym, ale w tym roku wszystkie urzędy administracji rządowej będą zamknięte. Niektóre samorządy też nie będą pracować, inne przyjmą interesantów w skróconych godzinach, ale są też takie, w których sprawy będzie można załatwić, jak w każdy inny dzień. Krócej będą pracować sklepy.
Agnieszka Matłacz
19.12.2018
Administracja publiczna Prawo pracy
Ministerstwo Sprawiedliwości zawarło we wtorek porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac dla pracowników sądów. Jak poinformował resort, podwyżka od stycznia wyniesie 200 złotych, a dodatkowo przed świętami wszyscy pracownicy sądów otrzymają po 1000 zł brutto nagrody.
Krzysztof Sobczak
18.12.2018
Prawo pracy
Koniec roku przyniósł dobre informacje z rynku pracy. W listopadzie 2018 roku wzrosły zarówno wynagrodzenia, jak i liczba pracujących. Pracodawcy potrzebują pracowników i są w stanie więcej zapłacić, żeby zdobyć nowych pracowników i utrzymać obecnych.
Monika Fedorczuk
18.12.2018
HR
Kiedy menedżer słyszy w informacji zwrotnej od przełożonego, że jego celem rozwojowym jest nauka zarządzania emocjami, radzenia sobie z nimi, czy bycie mniej emocjonalnym, to niby wiadomo, jaki ma być efekt końcowy. Ale jak to właściwie zrobić?
Beata Stefańska
18.12.2018
HR
Kobiecie, która po utracie pracy zgłosiła się do urzędu pracy, odmówiono prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Ze świadectwa pracy, które przedłożyła, wynikało, że umowa o pracę uległa rozwiązaniu za porozumieniem stron. Organy powinny zatem zbadać faktyczne przyczyny rozwiązania tej umowy - orzekł WSA w Bydgoszczy.
Aleksandra Partyk
18.12.2018
Prawo pracy
Trwający protest nauczycieli i wychowawców przedszkolnych to poważny problem dla pracujących rodziców. Szczególnie pod koniec roku, kiedy większość wykorzystała już urlopy wypoczynkowe. Prawo pracy przychodzi w takiej sytuacji z pomocą. Gdy żłobek, przedszkole czy szkoła niespodziewanie się zamyka, rodzic może skorzystać z płatnego zasiłku opiekuńczego.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Szkoła i uczeń Prawo pracy
Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Co jednak zrobić, gdy pracownik nie odbiera listu wysłanego na adres wskazany w aktach osobowych?
Agata Kamińska
17.12.2018
Prawo pracy
Osoby z niepełnosprawnościami nie chcą preferencyjnego traktowania, a tylko wyrównania szans. Obowiązujące przepisy niestety tego nie zapewniają. Wciąż nie mają odpowiedniego dostępu do edukacji, sądownictwa, napotykają wiele przeszkód przy załatwianiu spraw administracyjnych - uznali uczestnicy II Kongresu Praw Obywatelskich.
Agnieszka Matłacz
17.12.2018
Pomoc społeczna
Interpretacje przepisów dotyczących konieczności powołania zastępcy wójta, burmistrza i prezydenta miasta są niejednoznaczne. Powinien być ktoś, kto ich zastąpi w razie potrzeby, ale może to być np. sekretarz gminy. Tak jak w Zawierciu, gdzie brak zastępców prezydenta miasta to oszczędność rzędu 340 tysięcy złotych rocznie.
Katarzyna Kubicka-Żach
17.12.2018
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Gdyby nie dobrze zorganizowany zakład pracy, to zadowolony klient nie zostawiałby kelnerowi czy krupierowi w kasynie napiwku. Choć ta gratyfikacja nie jest wynagrodzeniem za pracę, to ma nierozerwalny związek ze świadczeniem pracy. Jest więc przychodem ze stosunku pracy - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
16.12.2018
PIT Ubezpieczenia społeczne
Minister rodziny i pracy podtrzymuje, że marcowy termin wejścia w życie emerytur dla matek czwórki dzieci jest realny. Projekt ustawy jest już po konsultacjach i ma zostać rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Agnieszka Matłacz
15.12.2018
Domowe finanse Emerytury i renty
Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2019 r. nie zmieni się i wyniesie 42,00 zł.
Agnieszka Matłacz
14.12.2018
Ubezpieczenia społeczne
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje nie tylko opiekunowi osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Marek Sondej
14.12.2018
Pomoc społeczna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.12.2018
Samorząd terytorialny Prawo pracy
Klub Compensation & Benefits przy Uczelni Łazarskiego pyta pracodawców o plany związane z wdrożeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zaprasza HR-owców do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i obawami w specjalnej ankiecie, a 16 stycznia organizuje warsztat, na którym będzie można uzyskać praktyczną wiedzę w tym zakresie.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
HR
Od 1 stycznia 2019 roku pracodawca, który zatrudnia do 50 pracowników, będzie mógł samodzielne pełnić zadania służby BHP, o ile jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka. Do tej pory taką granicą była liczba 20 pracowników.
Agnieszka Matłacz
13.12.2018
BHP