Według danych Komendy Głównej Policji na dzień 31 grudnia 2019 r., w całym kraju służy 98 820 policjantów, czyli o 60-ciu więcej niż na koniec 2018 r. Rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka twierdzi, że to kolejny rok, kiedy sytuacja kadrowa w polskiej policji poprawia się.

Czytaj również: Policja chce zatrudnić 4,5 tys. nowych funkcjonariuszy>>

Insp. Ciarka twierdzi, że chętnych do policji nie brakuje. Policja przywiązuje jednak dużą wagę do jakości. - W zeszłym roku przypadało prawie czterech kandydatów na jedno miejsce – powiedział PAP rzecznik prasowy KGP.

Podał, że z danych wynika, iż w 2012 roku najwięcej było zarówno odejść policjantów ze służby, jak i najniższy był stan zatrudnienia. - Nie są więc prawdziwe sugestie, że policja obecnie boryka się z problemami kadrowymi, których wcześniej miałoby nie być - stwierdził.

 


Według KGP, analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 r. (96 225 funkcjonariuszy), a liczba wakatów wynosiła aż 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 r.  (99 938 funkcjonariuszy).

Dodał, że liczba kandydatów do służby w policji jest i była duża. Choć procedura doboru nie jest łatwa i składa się m.in. z testu wiedzy, testu sprawności fizycznej, testu psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej, ustalenia stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata oraz sprawdzenia poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. - Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów – zaznaczył insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik Komendy Głównej Policji ocenił, że gdyby nie ograniczenia szkoleniowe, takie jak liczba miejsc w szkołach policyjnych, możliwości kadry nauczającej i infrastruktura szkoleniowa, to policja byłaby w stanie przyjąć o wiele więcej kandydatów w 2019 r. - W odpowiedzi na ten stan rzeczy planujemy poprawić infrastrukturę i bazę noclegową szkół policyjnych – zapewnił Ciarka.

 


Przy tej okazji odniósł się też do – jak powiedział - mitów na temat stanu zatrudnienia policjantów w Komendzie Głównej Policji liczącego rzekomo kilka tysięcy etatów policyjnych. - Otóż w Komendzie Głównej Policji są 832 etaty funkcjonariuszy policji. Zdecydowana  większość z nich jest w służbie kryminalnej i prewencji – zaznaczył rzecznik prasowy KGP.