Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w polskiej Policji służy 98711 policjantów, a liczba wakatów w garnizonach policyjnych (województwach) wynosi 4294. Obecny stan zatrudnienia nie odbiega znacząco od lat wcześniejszych. Warto przypomnieć, że od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 i wynosi 103.309, a nie jak w latach wcześniejszych - 102.309.

Od 2017 roku o 1000 etatów więcej

W trosce o poprawę bezpieczeństwa od 2017 roku stan etatowy polskiej Policji zwiększono o 1000 etatów. W 2017 roku 31 grudnia zatrudnionych było 98721 policjantów. Obecnie stan zatrudnienia wynosi 98711 i jest większy, aniżeli w latach 2010-2014 i podobny, jak w latach 2015-2017.

Czytaj też: Policja potrzebuje nowej wizji, nie tylko podwyżek >

Analizując liczbę policjantów pełniących służbę 31 grudnia na przestrzeni ostatnich 8 lat, najmniej policjantów zatrudnionych było w 2012 roku (96225), gdy liczba wakatów wynosiła aż 6084. Najwięcej policjantów pełniło służbę w 2016 roku (99938), a liczba wakatów wynosiła 2371.

Czterech kandydatów na miejsce

Liczba kandydatów do służby w Policji jest i była duża (największe zainteresowanie było w latach tzw. kryzysu światowego). To ciekawy, ale i bardzo odpowiedzialny zawód. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru, która do łatwych nie należy. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia i stopnia zdolności do służby kandydata  oraz sprawdzenie poprawności danych w ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Okazuje się, że wielu spośród kandydatów w poszczególnych etapach doboru nie uzyskuje wystarczającej liczby punktów. W zeszłym roku zainteresowanych wstąpieniem do służby w Policji było 17660 osób, a z różnych przyczyn odrzuconych zostało 13186 osób.

Czytaj też: Policjanci "pod przykrywką" z kartami płatniczymi >

Na dzień 31 grudnia 2018 roku statystycznie 4 kandydatów przypadało na jedno wolne miejsce. W 2019 roku Policja planuje przyjąć do służby około 4,5 tys. nowych osób.