Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ponad 3 mln listów z podsumowaniem wpłat przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego. Informuje w nich przedsiębiorców, jak wyglądały rozliczenia ich firm z ZUS i jakie jest saldo na ich koncie na koniec 2019 r.

Z korespondencji każdy przedsiębiorca będzie mógł się dowiedzieć, w jakiej wysokości wpłacił w ubiegłym roku składki na swój indywidualny rachunek, jakie należności zostały z nich pokryte. Na koniec dowie się także, czy jego konto jest rozliczone na zero, czy też występuje nadpłata lub niedopłata.

To ostatni raz, kiedy ZUS przekazuje te wiadomości w formie papierowej. W przyszłości informacja o sposobie rozliczenia wpłat za rok 2020 będzie dostępna w formie elektronicznej na PUE ZUS.

 


- Zakład Ubezpieczeń Społecznych staje się liderem elektronizacji. Chcemy być nowoczesnym urzędem, dlatego podjęliśmy decyzję, aby ostatni raz wysyłać informację do przedsiębiorców w formie listu. Od przyszłego roku będzie ona zamieszczana na PUE ZUS. Płatnicy, którzy nie mają konta na platformie, wraz z wysyłaną informacją o saldzie otrzymają ulotkę o korzyściach z posiadania profilu na PUE – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zastrzegła, że przedsiębiorcy nie muszą się obawiać, że list jest wezwaniem do zapłaty nieopłaconych składek. "Wychodzimy z założenia, że każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, jakie jest jego saldo. To elementarna wiedza przy prowadzeniu biznesu – dodała.

Czytaj też: Pracowników wpisanych do PPK przez pomyłkę - trudno usunąć z programu  >