Z zapowiedzi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 11 lipca 2019 roku wynikało, że nowy wzór formularza ZUS RCA zostanie przygotowany i opublikowany w styczniu 2020 roku. Jednak do dnia 9 stycznia 2020 roku nadal brak stosownych regulacji. Oznacza to, że płatnicy składek nadal nie mają wzoru, na którym powinni raportować do ZUS wysokość wnoszonych wpłat do PPK. Uprawnionym do wydania rozporządzania określającego wzór dokumentu ZUS RCA jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jednak jest to przykład pokazujący, że ministerstwo przez pół roku od deklaracji ZUS i ponad rok od uchwalenia ustawy o PPK nie przygotowało odpowiedniego instrumentarium do rozliczenia danin publicznych.

 

Sprawdź również książkę: Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz ebook >>


Co ważne, płatnicy składek mają czas na przekazanie do ZUS do 15. dnia miesiąca imiennego raportu miesięcznego za poprzedni miesiąc. W związku z odprowadzeniem w listopadzie lub grudniu 2019 roku pierwszych wpłat do PPK, to właśnie styczeń 2020 jest miesiącem, w którym obowiązek przekazania w ZUS RCA informacji dotyczących wpłat do PPK będzie miał faktyczne zastosowanie.

 

 

Zgodnie z informacją przedstawioną przez ZUS w lipcu 2019 roku od 6 miesięcy trwały pracę nad nowym wzorem druku, który miało obowiązywać od stycznia 2020 roku. Zgodnie z planowanymi zmianami, powinno zostać utworzone pole 28, w którym płatnik będzie mógł wpisać wysokość wpłat wniesionych do PPK. Do końca 2019 roku pracodawcy mieli tę informację wpisywać w polu nr 27 - kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego.

Czytaj też: Pracowników wpisanych do PPK przez pomyłkę - trudno usunąć z programu >

W przypadku pracodawców, którzy prowadzą PPE (np. ze składką 2%, które nie zwalnia z obowiązku tworzenia PPK) i równolegle utworzyli PPK, do końca 2019 roku w polu nr 27 powinni wpisać łączną kwotę wniesioną do PPE i PPK.

Jak widać, pomimo faktu, że zmiana nie wydaje się trudna i złożona, polega bowiem na dodaniu jednego pola, to nadal nie udało się przygotować wzoru.

Oskar Sobolewski, prawnik w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy, ekspert Instytutu Emerytalnego