Waldemar Buda poinformował PAP, że z sygnałów, które wysyłają przedstawiciele towarzystw zarządzających OFE wynika, iż zaangażowanie funduszy w akcje jest obecnie średnio o 3 punkty procentowe mniejsze niż było na etapie przygotowania projektu.

- Z dotychczasowych prac i rozmów na ten temat w Sejmie wynika, że jedną ze zgłoszonych poprawek poselskich może być zmniejszenie tych limitów właśnie o około  3 punkty procentowe rocznie. W przypadku jej przyjęcia przez izbę oznacza to, że w tym roku minimalny limit zaangażowania w akcje wyniósłby 85 proc., natomiast w 2029 roku - 74 proc. – stwierdził Buda.

 


Według wiceszefa resortu funduszy i polityki regionalnej, jest to niewielka zmiana, która – jak powiedział - ma na celu wyrównanie tzw. bazy. - Chodzi o to, żeby Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte, które będą zarządzać nowymi IKE, nie były zmuszone dokupować na siłę akcji, by zrealizować narzucony ustawą limit – wyjaśnił Waldemar Buda.

Jakie rozwiązania przewiduje projekt

Obecnie Sejm pracuje nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 114). Zakłada, że pieniądze zgromadzone w OFE zostaną przekazane na Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Przekazanie środków z OFE do IKE ma nastąpić automatycznie, natomiast ci, którzy zdecydują się przenieść swoje oszczędności do ZUS, będą musieli złożyć odpowiednią deklarację. Uczestnicy OFE będą mieli czas na podjęcie decyzji od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z projektem ustawy przekazanie środków ma nastąpić 27 listopada 2020 r. Automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny. Środki przekazane na IKE będą dziedziczone i będzie można je wypłacić po osiągnięciu wieku emerytalnego bez dodatkowych podatków i kosztów. Pieniędzy, które trafią do ZUS na konto podstawowe, jak dotychczas, dziedziczyć nie będzie można.

Czytaj więcej: Pieniądze z OFE do ZUS czy IKE? Będzie mało czasu na decyzję

Z tytułu przekształcenia OFE w IKE wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów netto OFE – równoważna efektywnej minimalnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.) będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte. Środki z tej opłaty trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą mogły być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do dnia 11 grudnia 2020 roku, druga – do dnia 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS, trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski Fundusz Rozwoju SA.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce ebook >>


Prowadzące IKE specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE, będą inwestowały na rynku kapitałowym z odpowiednim określeniem poziomu ryzyka. Będzie też specjalny mechanizm przenoszenia aktywów do subfunduszu bardziej pasywnego, mniej podatnego na wahania rynku, w ciągu 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zgodnie z propozycją rządu, ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r.