W najnowszym badaniu CBOS poprosił badanych o to, aby ocenili, skąd najczęściej pochodzą osiedlający się w Polsce migranci. Respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy państwa lub regiony. Niemal wszyscy badani wskazywali na Ukrainę (93 proc.).

Czytaj również: Organizacje biznesu oczekują usprawnienia obsługi cudzoziemców starających się o pracę>>

Inne pytanie dotyczyło częstotliwości, z jaką badani stykają się z obcokrajowcami, np. korzystając z różnych usług czy robiąc zakupy. Z badania wynika, że prawie co piąta osoba (19 proc.) spotyka ich codziennie, a kolejne 18 proc. – kilka razy w tygodniu. Co ósmy ankietowany (12 proc.) zadeklarował, że mniej więcej raz w tygodniu spotyka się z obcokrajowcami pracującymi w Polsce.

 

Czytaj więcej: Legalnie pracujący cudzoziemiec niełatwo zmieni pracę>>

Z sondażu wynika, że większość badanych (62 proc.) jest za swobodnym podejmowaniem przez cudzoziemców pracy w Polsce. Mniej niż jedna trzecia (29 proc.) uważa, że ich możliwości powinny być ograniczone. Ich zdaniem najlepiej byłoby, gdyby dostępne były dla nich jedynie niektóre rodzaje prac. Jedynie 4 proc. respondentów uważa, że w ogóle nie powinno im się pozwalać na pracę w Polsce.