Urząd poinformował, że w połowie tego roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało niespełna 400 tys. cudzoziemców. Według stanu na 1 stycznia 2019 r. i 2018 r. było to odpowiednio 372 tys. i 325 tys. osób.

 

Najwięcej Ukraińców

Z danych UdSC wynika, że w I połowie tego roku największy wzrost dotyczył obywateli:

  •     Ukrainy – o 19,4 tys. do 199 tys. osób
  •     Białorusi – o 3 tys. do 23 tys.
  •     Gruzji – o 1,3 tys. do 4,1 tys.
  •     Indii – o 0,8 tys. do 9,6 tys.
  •     Nepalu – o 0,5 tys. do 2 tys.

 

Jakie formalności należy spełnić?

Cudzoziemcy chcący osiedlić się i zalegalizować swój pobyt w Polsce składają w urzędach wojewódzkich wnioski o zezwolenia na pobyt. Osoby spełniające warunki wydania zezwolenia otrzymują dokumenty potwierdzające ich prawo pobytu w kraju. W raportowanym okresie najwięcej przybyło zezwoleń na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – o 21 tys. oraz stały – o 5 tys.

Rozproszenie cudzoziemców na terenie kraju pozostało nierównomierne i skupiło się w województwach z dużymi ośrodkami miejskimi. W I półroczu, 64 proc. wszystkich spraw z zakresu legalizacji pobytu trafiło do pięciu urzędów wojewódzkich: mazowieckiego (26 proc.), dolnośląskiego (11 proc.), wielkopolskiego (10 proc.) oraz małopolskiego i śląskiego (po 9 proc.). Najmniej z kolei do warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego (po 1 proc.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wiz.

Czytaj też: Projekt rozporządzenia: Minimalna pensja 2 450 złotych >>>