Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020  r. obliczona jako obligatoryjne minimum wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę powinna  wynosić co najmniej 2 345,60 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa -  15,30 zł.

Projekt rozporządzenia

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów  cywilnoprawnych w 2020 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Zgodnie z przepisami Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15  września  -  przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

 

Określona w projekcie rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 450 zł) oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej (16 zł) w 2020  r.  są analogiczne do wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,7 zł. Z danych GUS wynika, że najniższą krajową otrzymuje ponad 1 mln Polaków. W 2018 r. pensja minimalna wynosiła 2100 zł, przy minimalnej stawce godzinowe 13,7 zł.

Zgodnie z propozycją związków zawodowych płaca minimalna powinna wzrosnąć co najmniej o 12 proc., czyli 270 zł, co dałoby kwotę brutto 2520 zł. Pracodawcy są bardziej ostrożni w kwestii podnoszenia minimalnej płacy i chcą, aby ona wzrosła do 2387 zł.

Czytaj więcej na temat minimalnej pensji>>>