Strajk w miejscu pracy to ostateczna forma rozwiązywania problemów. Wymaga również dużo odwagi. Serwis kariery InterviewMe.pl postanowił sprawdzić nastawienie Polaków do strajku jako sprzeciwu. W badaniu „Czy strajk to dobry pomysł?” zapytano 1109 respondentów o opinię na temat strajku w miejscu pracy, a także o własne doświadczenia z tego typu protestami.

Czytaj również: Udział w strajku kobiet nie usprawiedliwi nieobecności w pracy - lepiej to uzgodnić>>

Czy w polskim społeczeństwie jest gotowość do strajków?

Ankieta wykazała, że 32 proc. uczestniczących w niej Polaków rozważało podjęcie strajku, a 43 proc. badanych pracowało w miejscu, w którym pracownicy brali pod uwagę takie działania. Wśród powodów do ewentualnego podjęcia protestu w miejscu pracy znajdują się zbyt niskie zarobki (64 proc. wskazań), złe traktowanie pracowników (64 proc. wskazań), złe warunki pracy (58 proc. wskazań) oraz polityka firmy (27 proc. wskazań). Co ciekawe, kobiety (67 proc.) częściej niż mężczyźni (61 proc.) przyznawały, że powodem do podjęcia strajku są za niskie zarobki.

- Niskie zarobki lub złe traktowanie pracowników jako impuls do strajku wydają się całkowicie zrozumiałe. Oba te powody pchają również ludzi do zmiany pracy. Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że dbając o dobro pracowników, dbają także o interes firmy. Zapewnienie zatrudnionym bezpieczeństwa zarówno finansowego, jak i psychicznego jest obowiązkiem pracodawcy – mówi Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

Jak zauważają autorzy badania, Polska nie należy jednak do krajów, w których strajk jest popularną formą protestu w miejscu pracy. Według danych z Rocznika Statystycznego Pracy, w 2021 odbyło się w Polsce 9835 strajków. Protestowali przedstawiciele takich grup zawodowych, jak:

 • Edukacja (9673 strajki),
 • Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (111),
 • Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (30),
 • Zakwaterowanie i gastronomia (7),
 • Przetwórstwo przemysłowe (4).

- Ze statystyk wynika, że najwięcej strajków zawodowych odbywa się w Danii, Islandii, Kanadzie, Hiszpanii i Norwegii. Na tle tych krajów wypadamy dość „mizernie”, robiąc wrażenie biernych i potulnych. Mimo to strajk zdarza się w Polsce częściej niż w Niemczech – czytamy w omówieniu wyników badania.

 


Doświadczenie strajkowe

Prawie ¼ badanych (dokładnie 24 proc.) deklaruje, że uczestniczyła w strajku zakładowym. Wydaje się, że ten wynik zawyżony jest przez odpowiedzi osób powyżej 59 roku życia - w tej grupie aż 34 proc. ankietowanych brało kiedyś udział w strajku (wśród młodych — 16 proc.). Wynika to zapewne z faktu, że w latach 1989-1994 aktywność protestacyjna w Polsce należała do najintensywniejszych w całej Europie, o czym świadczą liczby zorganizowanych strajków i osób strajkujących oraz długości trwania tych wydarzeń.

Tendencja odwraca się, gdy zapytamy o udział w protestach, które nie dotyczą pracy - przyznaje się do nich 32 proc. badanych. W grupie osób poniżej 26 roku życia doświadczenie w strajku, który nie jest związany ze sferą zawodową ma aż 42 proc. Polaków. Wśród badanych w wieku 40-58 lat, tylko 26 proc., a więc o połowę mniej.

 


Popieramy strajkujących pracowników różnych sektorów

Wyniki ankiety wskazują na to, że 75 proc. ankietowanej części społeczeństwa nie obawia się strajkować, a 78 proc. w pełni popiera grupy zawodowe, które zdecydowały się walczyć o swoje prawa lub lepsze warunki pracy. Polacy popierają przede wszystkim protesty:

 • ratowników medycznych (55 proc.),
 • górników (53 proc.),
 • pielęgniarek (52 proc.),
 • nauczycieli (41 proc.),
 • lekarzy (40 proc.).

- Mimo panującej opinii o tym, że w naszym kraju społeczeństwo obywatelskie jest mało aktywne, w sferze deklaracji polscy pracownicy są gotowi do protestów, jeśli pracodawcy nie będą zapewniać im godnych zarobków oraz odpowiednich warunków pracy - podkreśla Rojewska, autorka raportu.

Inne najciekawsze wyniki badania to:

 • doświadczenie związane z udziałem w strajku w miejscu pracy deklaruje 24 proc. badanych;
 • tylko 15 proc. ankietowanych Polaków nie wie, czym są związki zawodowe;
 • z wysokości swoich zarobków niezadowolonych jest 62 proc. badanych;
 • aż 47 proc. respondentów ma zastrzeżenia wobec swojego pracodawcy co do warunków pracy;
 • zaledwie 26 proc. ankietowanych popiera strajk kontrolerów lotów.