Głównym państwem, dla którego wydawana jest największa liczba zaświadczeń spośród wszystkich państw - celów delegowania są Niemcy. w 2004 r. –  73,5 proc. zaświadczeń A1, w 2018 r. – 51,2 proc. zaświadczeń A1. Na kolejnych miejscach są: Francja - 11 proc., Belgia - 7 proc., Holandia - 6 proc. oraz Szwecja - 5 proc.

Zobacz: Zasady wydawania formularzy A1 dla pracowników delegowanych >

ZUS podał liczbę wydanych zaświadczeń A1 - w 2016 r. – 513 926, w 2017 r. – 573 293, w 2018 r. – 605 710. W ogólnej liczbie zaświadczeń A1 znaczny udział stanowią te wydane dla pracowników delegowanych: w 2016 r. – 234 154 zaświadczeń, w 2017 r. – 217 154 zaświadczeń, w 2018 r. – 220 906 zaświadczeń.

Szefowa ZUS przypomniała, że głównym celem przepisów o charakterze koordynacyjnym jest realizacja zasady prawa do przemieszczania się obywateli Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby obywatele UE, którzy korzystają z tego prawa, nie byli w gorszej sytuacji od tych nieprzemieszczających się.

Sprawdź: Kiedy można ubiegać się o zaświadczenie A1 dla pracownika? >

Elektroniczny system wymiany dokumentów

Prof. Uścińska zaznaczyła, że obecnie wyzwaniem jest wprowadzenie elektronicznego systemu wymiany dokumentów (EESSI). Ma on zastąpić dotychczasową wymianę dokumentów w formie papierowej. EESSI ma na celu m.in. skrócenie czasu rozpatrywania spraw osób migrujących.

 

- Z naszego punktu widzenia wyzwaniem jest wdrożenie unijnego systemu elektronicznego wymiany informacji - EESSI. To przyśpieszy obsługę spraw, uszczelni finanse publiczne państw unijnych - mówiła prezes ZUS. Jak podkreśliła, jest to obecnie jeden z kluczowych projektów ZUS. - EESSI nie tylko ułatwi komunikację między państwami członkowskimi, ale także w pozytywny sposób wpłynie na procesy w naszym krajowym systemie - dodała.

Sprawdź: Jakie są warunki zatrudnienia obywatela Ukrainy delegowanego do pracy w Danii? >

Szefowa ZUS zwróciła uwagę na problemy związane z interpretacją przepisów przy delegowaniu pracowników. Chodzi m.in. o niedookreślone pojęcia, zwroty, brak definicji. - W praktycznym poradniku nie sprecyzowano jasno, jakie dowody lub informacje instytucja dokonująca potwierdzenia zaświadczenia A1 powinna uznać za wystarczające w celu prawidłowego potwierdzenia A1 i zagwarantowania, że nie doszło do naruszenia tzw. zakazu zastępowania - wskazała m.in. prezes ZUS.

 


Mówiła też o problemach interpretacyjnych w obszarze świadczeń opieki długoterminowej. - W niektórych ustawodawstwach te świadczenia występują, w innych brak takich świadczeń, a w innych państwach dane świadczenie nie jest uważane przez państwo członkowskie za świadczenie opieki długoterminowej.

Czytaj też:

Będzie "Czarna księga" o nieprawidłowościach przy delegowaniu pracowników >>>

Ochrona interesu pracownika delegowanego w UE >>>

W rozporządzeniach unijnych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego brak definicji pojęcia „świadczenia opieki długoterminowej”.
Istnieje potrzeba zdefiniowana tego pojęcia, aby wyraźnie rozdzielić świadczenia opieki długoterminowej od świadczeń z innych ryzyk społecznych, takich jak choroba, starość, inwalidztwo - zwróciła uwagę.

Skorzystaj z wzorów dokumentów:

Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany >

A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej >

US-2 Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach >

US-4 Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach >

US-1 Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności do innego państwa >