Analitycy wskazują, iż jedną z największych barier wzrostu gospodarczego Polski jest obecnie niska liczba osób szukających pracy i gotowych ją podjąć. Aż 85% pracodawców wskazuje na problem z rekrutacją pracowników jako jedną z głównych barier rozwoju firm (Raport badania nastrojów pracodawców, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2018).

Z okazji 15-lecia swojego istnienia Agencja Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja organizuje 5 czerwca konferencję, która ma otworzyć nowy rozdział w myśleniu o „niepełnosprawności” i „rynku pracy”, odnoszących się do wyzwań przed jakimi staje polska gospodarka. Konferencja ma rozpocząć dyskusję jak powinna i może wyglądać nowoczesna polityka publiczna na rzecz osób z niepełnosprawnościami, realizująca jednocześnie cele społeczne i wspierająca rozwój gospodarczy.

Więcej informacji o konferencji Przyszłość HR. Rynek pracy a niepełnosprawność – wczoraj, dziś i jutro >

Miesięcznik Personel Plus jest patronem medialnym wydarzenia.