GUS podał, że stopa bezrobocia w kwietniu 2019 r. wyniosła w Polsce 5,6 proc. wobec 5,9 proc. w marcu. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 938,3 tys. wobec 984,7 tys. osób w marcu 2019 roku.


Najniższe bezrobocie w Poznaniu

GUS podał, że najniższe bezrobocie było na koniec kwietnia w województwie wielkopolskim - 3 proc. (bez pracy było 49,8 tys. osób), a najwyższe w województwie warmińsko-mazurskim - 9,7 proc. (49,9 tys. osób bez pracy).

Niskie bezrobocie zanotowano także w woj.w śląskim - 4,2 proc. (78,3 tys. osób bez pracy), małopolskim - 4,5 proc. (69,1 tys. osób), mazowieckim - 4,7 proc. (133,8 tys. osób), w pomorskim - 4,8 proc. (45,6 tys. osób).

 


W kwietniu najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Poznaniu - 1,3 proc. Nieco więcej było w Warszawie oraz Katowicach po 1,4 proc. Wysoko w tej klasyfikacji znalazł się także Sopot - 1,7 proc. oraz Wrocław 1,8 proc.

Tradycyjnie wśród powiatów z największym bezrobociem listę otwiera powiat szydłowiecki, który w kwietniu zmagał się z 23,2 - proc. bezrobociem, za nim był powiat braniewski - 20,4 proc. Wysokie bezrobocie odnotowano też w powiecie łobeskim - 19 proc., białogardzkim - 18,1 proc., kętrzyńskim - 17,9 proc., przysuskim - 17,7 proc., radomskim - 17,1 proc.

 


Aktywność zawodowa

GUS podał, że współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się w porównaniu z poprzednim kwartałem. - Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły w I kwartale 2019 roku 55,9 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu do poprzedniego kwartału wskaźnik ten zmniejszył się o 0,2 p. proc, natomiast w odniesieniu do I kwartału 2018 roku pozostał na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1 p. proc.) - czytamy w opracowaniu GUS.

Czytaj też: Sąd nie uznaje wynagrodzenia lub premii, bo są zbyt wysokie >>>