Na niespełna 2 miesiące przed rozpoczęciem stosowania przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych rząd dostrzegł konieczność dostosowania planów kapitałowych do wymogów tzw. umowy FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), którego celem jest monitorowanie międzynarodowych przepływów finansowych i ich odpowiednie opodatkowanie.

Sprawdź: Czy w przypadku, gdy pracownik złoży rezygnację z uczestnictwa w PPK i pozostaje nadal u danego pracodawcy w zatrudnieniu to czy pracodawca jest zobowiązany odprowadzać składki w części dotyczącej pracodawcy? >

W celu wyłączenia obowiązku podlegania rachunków PPK spod przepisów umowy FATCA dany rachunek PPK powinien odznaczać się jednym z ograniczeń:

  • wysokość rocznych wpłat na rachunek ograniczona do 50 tysięcy USD,
  • wysokość maksymalnego limitu wpłat możliwych do wpłacenia na rachunek ograniczona do 1 miliona USD.

W projekcie skierowanym do Sejmu rząd stwierdzał, że prostszym do implementacji rozwiązaniem jest wprowadzenie maksymalnego limitu wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika w wysokości 1 mln dolarów amerykańskich.

 


 

Jednak, zgodnie z przyjętym przez Sejm RP brzmieniem przepisów nowelizacji, rozwiązaniem, które wejdzie w życie, będzie roczny limit wpłat na wszystkie rachunki PPK w wysokości odpowiadającej kwocie 50 tys. USD. Po osiągnięciu tego limitu wszystkie dalsze wpłaty i dopłaty na rachunki PPK uczestnika przestaną być dokonywane.

Czytaj też: Pracownik będzie miał więcej czasu, żeby zażądać sprostowania świadectwa pracy >

 


Z perspektywy osób zatrudnionych i uczestników PPK nowelizacja ta nie ma istotnego znaczenia. Aby osiągnąć limit 50 tys. USD na rachunku PPK w skali roku należałoby odprowadzić do PPK wpłaty w wysokości 8% od łącznej kwoty nieco ponad 2,4 mln złotych. Natomiast wprowadzenie tego limitu jest odpowiedzią na wymogi umowy FATCA, jednak pewne zdziwienie budzi, że dotychczas ustawodawca nie dostrzegał konieczności wprowadzania tego zapisu.

dr Antoni Kolek
Instytut Emerytalny

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX Kadry:

Czy pracodawca, dokonując wyboru pomiędzy PPK a PPE, sam może zdecydować, który program będzie obowiązywał w firmie? >

Czy przepisy formułują wymogi, które powinna spełniać reprezentacja osób zatrudnionych, z którą podmiot zatrudniający powinien wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK? >

Czy informacja o PPK musi zostać zawarta w regulaminie pracy? >