Dyrektor biura infrastruktury w stołecznym ratuszu Leszek Drogosz podkreślił podczas sesji Rady Warszawy, że przystąpienie stolicy do ICLEI „jest racjonalne i rozsądne”. Jak tłumaczył, stolica współpracuje z tą organizacją od kilku lat.

Drogosz przekonywał, że za wstąpieniem do ICLEI przemawia dobra organizacja, silne przedstawicielstwo oraz doradztwo. „Organizacja jest wpływowym partnerem dla wsparcia naszych inicjatyw. Dobrze pozyskuje też środki nie tylko z UE, ale także z ONZ” – powiedział.

Roczna składka, jaką Warszawa będzie płacić do organizacji, to blisko 6 tys. USD.

Za skutecznością ICLEI – według Drogosza - przemawia m.in. to, że dotychczasowe Zielone Stolice Europy wybierane były spośród członków organizacji, m.in. Nantes, Hamburg, czy Sztokholm.

ICLEI (Międzynarodowa Rada na rzecz Lokalnych Inicjatyw Środowiskowych) powstała w 1990 roku i zrzesza ponad tysiąc członków z całego świata. Misją organizacji jest współtworzenie i wspieranie światowego ruchu samorządów lokalnych, działających wspólnie na rzecz osiągnięcia konkretnych zmian w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Szczególny nacisk ICLE kładzie m.in. na ochronę środowiska.(PAP)