O podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu poprawy infrastruktury turystycznej w ośmiu parkach krajobrazowych poinformowała PAP w środę Ewa Stajuda z Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Wyjaśniła, że chodzi o takie zorganizowanie ruchu turystycznego, żeby miejsca najcenniejsze przyrodniczo nie były zadeptywane i niszczone.

Do jesieni przyszłego roku powstaną pomosty, wieże obserwacyjne i czatownie, umożliwiające oglądanie cennych siedlisk i chronionych gatunków zwierząt. Zostaną wytyczone nowe ścieżki przyrodnicze, a już istniejące będą odnowione i oznakowane. W parkach staną tablice, informujące o zakazach wjazdu samochodami, biwakowania poza wyznaczonymi miejscami, zakłócania ciszy czy płoszenia zwierząt.

Dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Włodzimierz Jankowski powiedział, że uzyskanie dofinansowania umożliwi mu odnowienie niszczejącej od lat infrastruktury turystycznej. Jak ocenił, po przejęciu parków w 2008 r. przez samorządy wojewódzkie brakowało pieniędzy na takie inwestycje.

"W ubiegłym roku musieliśmy rozebrać drewnianą kładkę na ścieżce przyrodniczej nad jeziorem Łuknajno. Była tak połamana, że jej dalsze użytkowanie stało się niemożliwe" – stwierdził dyrektor. Jak dodał, dzięki dotacji zamierza wyremontować także pomosty i platformy widokowe w rezerwatach "Królewska Sosna" i "Zakręt".

Inwestycje zostaną sfinansowane głównie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W projekcie uczestniczy osiem parków krajobrazowych: mazurski, welski, górznieńsko-lidzbarski, brodnicki, Wysoczyzny Elbląskiej, Puszczy Rominckiej, Wzgórz Dylewskich oraz Pojezierza Iławskiego.