„Budowa infrastruktury światłowodowej, która zapewni dostęp do szybkiego internetu w każdej gminie województwa lubelskiego już się rozpoczęła. Projekt budowy sieci wchodzi więc w decydujący etap” - poinformowała Katarzyna Olchowska z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Sieć szkieletowa o długości 2908 km będzie przebiegać przez 198 gmin w regionie. Powstanie około 300 węzłów umożliwiających dostęp do internetu. Węzły te postaną na terenach, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu i gdzie inwestorzy prywatni nie planują budowy takiej sieci w najbliższych latach.

Województwo zostało podzielone na 14 obszarów inwestycyjnych, prace budowlane będą przebiegać we wszystkich obszarach równocześnie.

Sieć światłowodowa usytuowana będzie m.in. przy istniejących drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Gminy nie będą dopłacać do jej budowy.

Prace, które wykonuje wybrana w przetargu hiszpańska firma Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, mają być zakończone do 31 lipca 2015 r.

Samorząd wojewódzki wybuduje sieć i będzie jej właścicielem. Zarządzanie siecią, jej eksploatacja, utrzymanie oraz świadczenie usług z jej wykorzystaniem zostanie powierzone, w drodze umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu kompetencje, doświadczenie i uprawnienia do działalności telekomunikacyjnej. Operator infrastruktury będzie świadczył usługi tzw. "operatorom ostatniej mili", a ci odpłatnie zapewnią dostęp do internetu użytkownikom.

Wybudowanie sieci ma umożliwić dostęp do internetu 95 proc. gospodarstw domowych regionu. „Dzięki dostępowi do sieci w wielu miejscowościach otworzy się +okno na świat+. Łatwiej będzie tworzyć nowe miejsca pracy, przyciągać inwestorów i korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną. To szansa na kolejny skok cywilizacyjny województwa” - powiedział wicemarszałek województwa Sławomir Sosnowski.

Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Projekt budowy sieci szerokopasmowej, oprócz Lubelskiego, obejmuje też województwa: podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Ma ułatwić dostęp do internetu instytucjom publicznym, przedsiębiorcom i osobom prywatnym. (PAP)