Tauron Ciepło planuje w latach 2012-2022 wydać na tego typu prace łącznie 492 mln zł. Oznacza to nakłady na modernizację sieci na poziomie blisko 45 mln zł rocznie.

We wtorek władze Tauronu Ciepło podpisały ze spółką Energoterm wartą ok. 35 mln zł umowę na modernizację w tym roku ponad 10 km sieci przesyłowych, a także wymianę 43 węzłów cieplnych (miejsc, w których do sieci ciepłowniczej podłączane są np. poszczególne budynki). W 2013 roku w ramach tego samego unijnego projektu zmodernizowano już ponad 20 km sieci, a także 110 węzłów.

Prezes Tauronu Ciepło Henryk Borczyk wyjaśnił we wtorek, że chodzi o nawet 40-letnie, zniszczone już sieci przesyłowe w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej oraz Będzinie. Łącznie do kompleksowej przebudowy wytypowano ponad 23,5 km podziemnej sieci ciepłowniczej, a do modernizacji poprzez wymianę zewnętrznej izolacji termicznej – kolejne 7,5 km sieci naziemnej.

Dawne sieci podziemne budowano w tzw. technologii kanałowej, w której rury starano się izolować różnymi technikami już po zmontowaniu. Ta niedoskonała metoda wiąże się ze stratami przesyłanego ciepła, sięgającymi nawet 15 proc.

„Chcemy zbliżyć się do poziomu o połowę niższego” - zadeklarował we wtorek Borczyk. Ma to być możliwe dzięki zastosowaniu współczesnej technologii rur preizolowanych. Polega ona na fabrycznym nakładaniu izolacji na stalowe rury. Podczas montażu najpierw łączy się metalowe części rur, a potem połączenia uszczelnia pianką poliuretanową, która ma dobre właściwości izolacyjne.

Borczyk wskazał, że tego typu przedsięwzięcia oznaczają korzyści związane nie tylko ze zmniejszeniem strat ciepła. To także zmniejszenie awaryjności sieci i obniżenie strat nośnika ciepła (czyli wody). Wszystko to przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Oszczędności przesyłanego przez zmodernizowaną sieć ciepła (na poziomie ponad 114 tys. gigadżuli rocznie) umożliwią też zmniejszenie emisji dwutlenku węgla podczas jego wytwarzania – o 23,2 tony rocznie.

Projekt Tauronu Ciepło o wartości 118,9 mln zł otrzymał 41,8 mln zł unijnego dofinansowania ze środków programu Infrastruktura i Środowisko.

Wiceprezes Tauronu Polska Energia ds. strategii i rozwoju Joanna Schmid podkreśliła, że to największa inwestycja w sieć ciepłowniczą w historii regionu. Wskazała, że planowane na lata 2012-2022 nakłady na modernizację sieci, sięgające blisko 500 mln zł są możliwe „dzięki efektom wynikającym z obecności spółki Tauron Ciepło w grupie Tauron, w tym zwiększeniu dostępnych środków własnych oraz możliwości w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych”.

Niezależnie od tych nakładów, Tauron pracuje nad formą i zakresem swojego zaangażowania w przygotowywany pod kątem nowych środków unijnych projekt poprawy jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Oszacowany na 3 mld zł „Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej” ma obejmować m.in.: dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na nieemisyjne, przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, ograniczanie ilości zużywanego paliwa, termomodernizację obiektów, przyłączenia budynków do sieci cieplnej czy wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Koordynatorem tego unijnego projektu będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedsięwzięcie ma objąć miasta: Chorzów, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Katowice, Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza i Mysłowice.(PAP)