Dzięki porozumieniu trasa ma być utrzymana lepiej, a koszty mają być mniejsze. Dotychczas np. każde z miast osobno wyłaniało firmę odpowiedzialną za odśnieżanie swojego odcinka drogi. Kierowcy narzekali na standard odśnieżania ponad 20-kilometrowej trasy na niektórych odcinkach.

Do porozumienia czterech gmin doszło z inspiracji Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), skupiającego 11 miast aglomeracji. "Interesuje nas najwyższy standard utrzymania tej popularnej wśród mieszkańców naszych miast trasy" - wskazał w czwartek szef GZM, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Formalne porozumienie w tej sprawie cztery samorządy podpiszą w ostatnim dniu lutego w Katowicach. Miastom zależy, by w następnym sezonie zimowym, od 1 listopada tego roku, trasa była już objęta jednolitym, najwyższym standardem utrzymania. Wspólny przetarg na utrzymanie drogi ma także poprawić poziom bezpieczeństwa na całym odcinku popularnej DTŚ-ki.

"Zależy nam, by kierowcy jadący trasą z Zabrza do Katowic i w odwrotnym kierunku nie byli narażeni na różne warunki jazdy. Oprócz bezpieczeństwa zyskamy jeszcze jeden efekt – oszczędności" - skomentowała w czwartek prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.

Na razie do porozumienia nie przystępują Katowice. Prezydent tego miasta Piotr Uszok poinformował pozostałych sygnatariuszy umowy, że jest to spowodowane zawartą przez samorząd umową na utrzymanie DTŚ w Katowicach, obowiązującą do 2014 r. Porozumienie na razie nie obejmuje też Gliwic, gdzie trasa jest dopiero budowana. Obecnie droga łączy Katowice z Zabrzem, a docelowo ma połączyć właśnie z Gliwicami.

Zgodnie z zapisami przygotowanego porozumienia, postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy umowy przeprowadzą Świętochłowice. W przetargu, który będzie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia tego roku, wybrana zostanie jedna firma, ale każde z czterech miast osobno podpisze z nią umowę. Podobny mechanizm zastosowano przy ubiegłorocznym grupowym zakupie prądu przez samorządy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Wspólnie udało się zaoszczędzić ponad 8 mln zł.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej trwa z przerwami od 1986 r. Do 2006 r. wybudowano nieco ponad 15,5 km, później kolejne 5 km. Dziś droga łączy Katowice z Zabrzem; rozpoczęła się budowa odcinków gliwickich.
Porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania DTŚ-ki jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorządy z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W tym roku planuje on kolejny przetarg na grupowy zakup energii. Już wiadomo, że mają przystąpić do niego samorządy, które nie uczestniczyły w ubiegłorocznym: Gliwice, Ruda Śląska i samorząd województwa.

Również w tym roku GZM planuje przeprowadzić przetargi na opracowanie i wykonanie Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast Metropolii Silesia. Związek stara się również o dotację na opracowanie systemu metropolitalnych ścieżek rowerowych.
Ponadto trwają prace nad wspólnymi zakupami innych rzeczy: paliwa, samochodów, autobusów czy ubezpieczeń majątkowych, w ramach Metropolitalnego Centrum Zakupu Hurtowego. Kolejny pomysł dotyczy stworzenia Metropolitalnego Zarządu Dróg, który w imieniu samorządów zajmowałby się drogami krajowymi na terenie aglomeracji.