Zabrze obsługują dwie oczyszczalnie – zmodernizowana już w poprzednich latach duża oczyszczalnia Śródmieście, a także oczyszczająca ok. 12-13 proc. tamtejszych ścieków oczyszczalnia Mikulczyce. Odbiera ona ścieki dopływające grawitacyjnie z dzielnic Grzybowice i Mikulczyce oraz z miejscowości Czekanów. Zaczęła pracę w 1989 r., a jej pierwszą modernizację zakończono w 2003 r.

Oczyszczalnia Mikulczyce nie wymaga teraz kompleksowej modernizacji. Przebudowane zostaną urządzenia, które nie sprawdziły się w dotychczasowej eksploatacji lub nie są w stanie spełnić wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2014 r. Jak przypomniało w czwartek miasto, zgodnie z nimi od początku 2016 r. warunki odprowadzania ścieków zależą bowiem od wielkości danej oczyszczalni, a nie jak wcześniej od wielkości metropolii.

W czwartek w Zabrzu podpisano umowę na wykonanie przebudowy oczyszczalni Mikulczyce. Wykona ją za 17,1 mln zł spółka Awbud z Ogrodzieńca. Dodatkowo unijny projekt – o wartości 36 mln zł i dofinansowaniu na poziomie 17 mln zł – zakłada zakup specjalistycznego samochodu dla Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Pojazd ten został już zamówiony - za 1,7 mln zł netto.

Unijny projekt zabrzańskiego PWiK został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki z krajowego programu infrastrukturalnego wspierały tam już w poprzednich latach jedne z większych w kraju przedsięwzięć związanych z modernizacją sieci kanalizacyjnej.

Zabrze prowadziło prace dotyczące kanalizacji i wodociągów od 2004 r. W pierwszym ich etapie, który pochłonął 574 mln zł (w tym 234,5 mln zł z UE) m.in. przebudowano oczyszczalnię Śródmieście, wybudowano lub przebudowano ok. 127 km kanalizacji sanitarnej i ok. 101 km kanalizacji deszczowej, wybudowano ok. 13 km wodociągów przesyłowych i przebudowano ok. 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej.

Prace w terenie objęły w latach 2007-2010 ponad 80 proc. powierzchni miasta. Nowa kanalizacja sanitarna powstała m.in. na niezamożnych poniemieckich osiedlach domków robotniczych. Oprócz rozbudowy sieci zlikwidowano wtedy trzy dzielnicowe oczyszczalnie. Całość ścieków skierowano wówczas do przebudowanej za ok. 30 mln zł oczyszczalni Śródmieście oraz do oczyszczalni Mikulczyce.

W drugim etapie przedsięwzięcia Zabrze przeprowadziło prace za ok. 220 mln zł, przy unijnym wsparciu na poziomie ok. 103,9 mln zł. Objął on budowę od podstaw lub przebudowę kolejnych ok. 69 km kanalizacji sanitarnej (wraz z czterema przepompowniami) oraz ok. 68 km kanalizacji deszczowej. Roboty w latach 2011-2014 objęły przede wszystkim peryferyjne i mniejsze dzielnice. Częścią tego przedsięwzięcia uczyniono hermetyzację oczyszczalni Śródmieście. Miasto już z własnych środków wymieniło też ok. 31 km sieci wodociągowej.(PAP)