Przeprowadzenie remontu pomieszczeń RTG wymaga zgłoszenia

Budownictwo

Z punktu widzenia przepisów budowlanych przeprowadzenie remontu wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji budowlanej, którym jest starosta. Jeśli zaś podmiot udziela świadczeń na podstawie...

28.11.2016

Jak należy oznakować drzwi przeciwpożarowe?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: W zakładzie produkcyjnym praktycznie wszystkie drzwi do biur (w części biurowej) to drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności EI30. Czy w takim...

25.11.2016

Przekazanie nieruchomości na rzecz wspólników

Trzy osoby fizyczne są wspólnikami spółki jawnej. Udziały wspólników w zysku są równe. Spółka w 1997 r. nabyła nieruchomość 1, w 2013 r. nieruchomość 2, a w 2015 r. nieruchomość 3. Nieruchomości 1 i...

24.11.2016