RDOŚ może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów

Środowisko

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów....

17.11.2016

Kto jest uprawniony do podpisywania KPO?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Kto jest uprawniony do podpisywania KPO? Czy KPO powinien podpisać podmiot upoważniony do reprezentowania firmy, czy może to być osoba...

06.11.2016