Odpowiedź:
Pojęcie „tereny zielone” nie ma jednej ustawowej definicji. Orzecznictwo sądów administracyjnych akcentuje natomiast dwie cechy tego pojęcia: po pierwsze, teren zielony powinien cechować się zorganizowaniem, tj. tworzyć pewien kompleks, czy też zespół zieleni, a po drugie, powinien być publicznie dostępny, realizując funkcję estetyczną, rekreacyjną, zdrowotną lub osłonową (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2010 r., IV SA/Wa 476/10). Jako przykład tego rodzaju funkcji wskazuje się w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, itp. Przy takim rozumieniu pojęcia „tereny zielone”, możliwa jest lokalizacja na tym terenie boiska do gry w siatkówkę, gdyż realizuje ono funkcję rekreacyjną i zdrowotną.

Anna Kamińska, autorka współpracuje z publikacją Serwis Budowlany
Odpowiedzi udzielono 15.12.2016 r.
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami