Pytanie:
Zakład produkcyjny odprowadza ścieki do kanalizacji.
Czy WIOŚ ma prawo przeprowadzać kontrolę jakości tych ścieków i tym samym spełnienia dopuszczalnych parametrów z pozwolenia wodnoprawnego? Jakie są konsekwencje niedotrzymania warunków pozwolenia i umowy z wodociągami?

Odpowiedź:

WIOŚ w trakcie kontroli ma prawo oceniać jakość i ilość ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, pod względem spełnienia wymagań pozwolenia wodnoprawnego.

Powyższe wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Do przepisów ochrony środowiska zalicza się również decyzje regulujące warunki korzystania ze środowiska.

Jednak moim zdaniem, rola WIOŚ jest ograniczony, ponieważ przedmiotowe pozwolenie nie spełnia definicji pozwolenia z art. 3 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś - przez pozwolenie, bez podania jego rodzaju, rozumie się pozwolenie na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, o którym mowa w art. 181 ust. 1 p.o.ś.
Nie można tu przyporządkować pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, a więc i sankcji za jego brak lub przekraczanie warunków.

W przypadku, gdy nie są dotrzymywane warunki pozwolenia, może wnioskować do organu ochrony środowiska właściwego do wydania przedmiotowego pozwolenia o jego cofnięcie, co docelowo może skutkować rozwiązaniem umowy z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym.

Sankcje w zakresie nieprzestrzegania warunków umowy pomiędzy zakładem odprowadzającym ścieki a przedsiębiorstwem kanalizacyjnym powinny być zwarte w tej umowie, WIOŚ nie ingeruje w umowy cywilnoprawne. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami