RDOŚ może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów

Środowisko

Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów....

17.11.2016

Kto jest uprawniony do podpisywania KPO?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Kto jest uprawniony do podpisywania KPO? Czy KPO powinien podpisać podmiot upoważniony do reprezentowania firmy, czy może to być osoba...

06.11.2016

Przedsiębiorstwo - mikro czy małe?

Od momentu rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, pracownica powinna być wyłączona ze stanu zatrudnienia obliczanego przy ustalaniu, czy przedsiębiorstwo jest mikro czy małym przedsiębiorstwem, tłumaczy...

02.11.2016

Strefę ochronną ujęcia wody ustanawia dyrektor RZGW

Środowisko

Strefę ochronną ujęcia wody dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej, i taką strefę ochronną ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki...

02.11.2016