Przedsiębiorstwo - mikro czy małe?

Od momentu rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego, pracownica powinna być wyłączona ze stanu zatrudnienia obliczanego przy ustalaniu, czy przedsiębiorstwo jest mikro czy małym przedsiębiorstwem, tłumaczy...

02.11.2016

Strefę ochronną ujęcia wody ustanawia dyrektor RZGW

Środowisko

Strefę ochronną ujęcia wody dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i ochrony pośredniej, i taką strefę ochronną ustanawia, w drodze aktu prawa miejscowego, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki...

02.11.2016

Budowa garażu nie zawsze wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa m.in. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym...

28.10.2016

Koszt posiłków dla pracowników jest opodatkowany

Jeżeli finansowana przez pracodawcę karta uprawnia zatrudnionych przez tę spółkę pracowników jedynie do nabycia posiłków w zakładowej stołówc, to tego rodzaju przychód jest wolny od składek na...

26.10.2016

Ile gałęzi może wyciąć właściciel drzewa?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska:Świerk rośnie blisko granicy działek. Właściciel sąsiedniej działki wystosował pismo do sąsiada z prośbą o usunięcie gałęzi, które wchodzą na...

23.10.2016

W KPO należy zamieścić pieczęć i podpis

Środowisko

W KPO w rubrykach przeznaczonych na potwierdzenie kolejno przekazania odpadów, przyjęcia odpadów do transportu i wykonania usługi transportowej oraz przejęcia odpadów należy zamieścić pieczęć i...

19.10.2016