Pytanie:
Właściciel działki przyległej do rzeki zgłosił dwa lata temu w wydziale budownictwa zamiar wykonania ogrodzenia od strony rzeki. Zgłoszenie przyjęto bez zastrzeżeń. Podczas ustalania linii brzegu rzeki okazało się, że "ogrodzenie" to mur oporowy oddzielający działkę od rzeki, podtrzymujący nawiezione po stronie działki inwestora masy ziemne. Czy przedmiotowy mur oporowy jest urządzeniem wodnym? Kto w opisanej sytuacji powinien zająć się sprawą samowoli - starosta, czy Inspektor Nadzoru Budowlanego?

Odpowiedź:
Jeżeli przedmiotowy mur oporowy został wykonany w korycie rzeki to kształtuje on przepływy wody, czyli zasoby wodne i jest urządzeniem wodnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. h ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - dalej pr. wod. Z uwagi na wykonanie muru bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, w pierwszej kolejności sprawa powinna być rozpatrzona na podstawie przepisu art. 64a pr. wod. przez organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego (starosta).

Z opisu zawartego w pytaniu wynika, że przedmiotowy mur jest konstrukcją oporową, zatem jego budowa nie została zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na powyższe, w przypadku legalizacji muru na podstawie przepisów pr. wod. będzie on wymagał również legalizacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami