Lucyna Osuch - Chacińska

Inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautorka Prawa wodnego i przepisów wykonawczych to tej ustawy, jak również opracowująca interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z zakresu Prawa wodnego w periodykach branżowych. Wieloletni pracownik naczelnych organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej). Prowadząca zajęcia z Prawa wodnego na szkoleniach dla pracowników administracji w dziedzinie gospodarki wodnej, a w ubiegłym dziesięcioleciu również dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Artykuły autora

Czy każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym?

Środowisko

Pytanie pochodzi z LEX Prawo Ochrony Środowiska: Czy każdy rów melioracyjny jest urządzeniem wodnym? Kto w imieniu Skarbu Państwa pełni prawa właścicielskie w stosunku do rowów (według ewidencji...

03.04.2018

Kiedy organ może zmienić pozwolenie wodnoprawne?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: W 2014 roku Starosta udzielił Panu X pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych oraz zrzut wód pohodowlanych z gospodarstwa hodowli pstrągów. W pkt...

18.08.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    32