Lucyna Osuch - Chacińska

Artykuły autora

Pozwolenia wodnoprawnego nie można przedłużyć

Środowisko

Przepisy nie przewidują możliwości przedłużania pozwolenia wodnoprawnego, co oznacza, że zainteresowany powinien wystąpić z nowym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód na...

29.06.2016
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    32