Lucyna Osuch - Chacińska

Artykuły autora

Wykonanie oczka wodnego wymaga zgłoszenia

Samorząd terytorialny

Wykonanie oczka wodnego nie wymaga pozwolenia na budowę, ale wymaga zgłoszenia. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych.

02.11.2015
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    32