Lucyna Osuch - Chacińska

Artykuły autora

Kiedy studnia staje się urządzeniem wodnym?

Środowisko

Firma zamierza dokonywać poboru wód podziemnych na potrzeby przemysłowe. Czy dopiero wykonanie obudowy otworu studziennego i zamontowanie w nim pompy do poboru wody sprawia, że studnia staje się...

03.02.2016

Czy inwestor musi oznakować przejście przez rzekę?

Środowisko

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. warunki wykonywania uprawnienia. Jeżeli organ uznał, że oznaczenie przejścia jest niezbędne, to w warunkach wykonywania uprawnienia nałożenie na zakład...

25.01.2016
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    32