Pytanie:
Z jakich przepisów wynika obowiązek oznakowania przejścia przez rzekę słupkami betonowymi? Czy w pozwoleniu wodnoprawnym na inwestora powinno nakładać się obowiązek odpowiedniego oznakowania przejścia przez rzekę?

Odpowiedź:
Nie znajduję przepisu, który dawałby organowi uprawnienie do nałożenia wprost takiego obowiązku. Wypada jednak zwrócić uwagę, że z pytania nie wynika, jakie urządzenia mają przechodzić przez rzekę i jaki to ma być rodzaj przejścia przez rzekę, zatem trudno nawet domyślać się, jakie to przejście może powodować zagrożenia dla osób trzecich.

Stosownie do art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469), w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się m.in. warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę interesów ludności i gospodarki. Jeżeli organ uznał, że takie oznaczenie przejścia jest niezbędne z powyższych względów, to w warunkach wykonywania uprawnienia nałożenie na zakład takiego obowiązku jest możliwe.