Lucyna Osuch - Chacińska

Artykuły autora

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące

Środowisko

Zapisy w ewidencji gruntów nie są wiążące do ustalenia, czy mamy do czynienia z rowem (urządzeniem wodnym), czy z ciekiem naturalnym. Podstawowym dokumentem wymieniającym wody publiczne jest...

17.11.2015
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    32