Pytanie:
Czy podjazd ułożony z płyt ażurowych do wodowania łodzi stanowi urządzenie wodne? Czy na jego wykonanie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

Odpowiedź:
Slip (podjazd do wodowania łodzi) należy traktować jako urządzenie wodne, bowiem jest to rodzaj ubezpieczenia brzegu wody (rzeki, jeziora), mający wpływ na warunki przepływu wód, zatem kształtujący zasoby wodne, o czym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – dalej pr. wod. Wykonanie urządzenia wodnego, zatem i przedmiotowego slipu, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Gdyby jednak przedmiotowy slip miał być realizowany w istniejącym porcie lub w doku stoczni, to wówczas nie stanowiłby on odrębnego urządzenia, ale byłby elementem portu lub doku stoczni. Jego wykonanie stanowiłoby przebudowę urządzenia wodnego (portu, doku), do której to czynności, stosownie do art. 9 ust. 2 pkt 2 pr. wod., przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. W takiej sytuacji pozwolenie wodnoprawne byłoby wymagane tylko wówczas, gdy ta przebudowa kształtowała zasoby wodne w takim samym zakresie, jak by je kształtowało wykonanie urządzenia wodnego (portu, doku), co wydaje się raczej wątpliwe.